• Banner podstrona

 Kawa.ska oraz ANDOR zapraszają na warsztaty

Zobaczyć niewidoczne – obrazowanie bez cienia wątpliwości

podczas których przedstawione zostaną możliwości mikroskopów badawczych z firmy Leica-Microsystems oraz kamer z firmy Andor.

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DLA PATOMORFOLOGÓW - objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów pod przewodnictwem Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pani Profesor Anny Nasierowskiej-Guttmejer

TERMINY: 22-23 kwietnia 2016 (część 1); 20-21 maja 2016 (część 2);

17-18 czerwca 2016 (część 3)

GRUPA DOCELOWA: Lekarze rezydenci i specjaliści, technicy w pracowniach diagnostycznych i histopatologicznych

W dniach 12-15 stycznia 2016 r. w Ośrodku Konferencyjnym Hotelu „GALAXY” w Krakowie odbędzie się XXXIII Szkoła Zimowa pt.: „Metody bioinżynierii w neurobiologii i medycynie”.

XXXIII Szkoła Zimowa będzie okazją do poznania modeli opartych o metody inżynierii genetycznej i tkankowej, konstruowania tych modeli, możliwości ich zastosowania w badaniach neurobiologicznych. Przestawione będzie tworzenie genetycznych konstruktów myszy transgenicznych i zastosowanie tych modeli w farmakologii doświadczalnej. Omówione będą perspektywy, jakie niosą metody oparte o inżynierię tkankową w medycynie regeneracyjnej i leczeniu stanów pourazowych. Szkoła jest adresowana do pracowników naukowych zajmujących się biologią medyczną, neurofarmakologią oraz do lekarzy praktyków. Zapraszamy na nasze stoisko.

 

W dniach 5-6 grudnia 2015 roku, odbyła się coroczna konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe HESA przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydarzenie to daje możliwość zaprezentowania swoich wyników młodym naukowcom, lekarzom i biologom. Konferencja ma zasięg ogólnopolski i przyciąga szerokie grono zainteresowanych naukami biomedycznymi, zarówno z uczelni medycznych, uniwersytetów jak i politechnik. Nasza firma została jednym ze sponsorów wydarzenia.

 

W dniu 28 listopada 2015, w Warszawie, w Szkole głównej Gospodarstwa Wiejskiego, odbędzie się 16-ta edycja konferencji - Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii "DiagMol 2015". Celem konferencji jest propagowanie osiągnięć biologii molekularnej i biotechnologii w diagnostyce chorób zakaźnych. Od kilku lat, ważnym punktem programu konferencji jest wręczanie polskim mikrobiologom nagrody im. Prof. Kazimierza Bassalika i wyróżnień Komitetu Mikrobiologii PAN, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia młodej kadry polskich mikrobiologów oraz doktorantów i studentów. Wstęp na konferencję wolny, zapraszamy na wykład naszego pracownika dr Piotra Grochowskiego pt: „DNA predysponujące” oraz na nasze stoisko.

 Firma KAWA.SKA zaprasza na warszataty

„Nowoczesne techniki mikroskopowe i informatyczne w badaniach biologicznych"

MIEJSCE: Centrum Naukowo-Dydaktyczne firmy KAWA.SKA

ul. Techniczna 5, Piaseczno

Zapraszamy w lutym lub w kwietniu:

1-szy TERMIN: 17 - 19 LUTY 2016

2-gi TERMIN: 26 – 28 KWIECIEŃ 2016

Zajęcia w godz. 9.00 – 16.00

ZBIERAMY GRUPY

  • Cena od osoby 850 zł brutto
  • Minimalna ilość osób w grupie: 8 osób
  • Zapisy przyjmujemy do 30 stycznia w przypadku zajęć w lutym 2016 i 30 marca w przypadku zajęć w kwietniu 2016.

Nowoczesne techniki mikroskopowe i informatyczne w badaniach biologicznych