• Banner podstrona

Udostępniamy Państwu katalog produktów oferowanych przez naszą firmę z zakresu materiałów zużywalnych. Katalog jest dostępny do pobrania z naszej strony jako plik w formacie PDF (4 MB).

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej, gdzie również znajdziecie Państwo informacje na temat materiałów zużywalnych.

W dniach 17 i 18 października odbędzie się we Wrocławiu XI Kongres, dotyczący problemów rozrodczych małych zwierząt. Konferencja będzie okazją do spotkania specjalistów z zakresu Biologii Rozrodu jak i Nauk Weterynaryjnych z kraju i zagranicy. Wykłady będą poświęcone tematyce poprawiania płodności, sterowania cyklem płciowym prowadzenia ciąży oraz onkologii ginekologiczno-zachowawczej. Wykładom będą towarzyszyć zajęcia praktyczne w postaci warsztatów. Zapraszamy na nasze stoisko firmowe.

16 października w Warszawie odbędzie się konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Zespół Neuropatologii Onkologicznej Komietetu Nauk Neurologicznych PAN. Ta interdyscyplinarna konferencja różnych specjalności medycznych pozwoli na wszechstronne przedstawienie i omówienie problemów związanych z zagadnieniami diagnostyki biopsyjnej procesów patologicznych w obrębie układu nerwowego, mięśniowego i naczyniowego, pozostającymi w kręgu zainteresowania neuropatologów. Uczestników konferencji zapraszamy do naszego stoiska.

 

W Gdańsku w dniach 28 i 29 września odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problemów rozrodu zwierząt organizowana przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Konferencja obejmie swoim zasięgiem szeroki wachlarz zagadnień ważnych zarówno dla praktyki jak i nauki. Dotyczyć będzie najnowszej wiedzy z zakresu rozrodu różnych gatunków zwierząt, jak również nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia zaburzeń z zastosowaniem nowoczesnych leków, urządzeń badawczych i diagnostycznych oraz produktów medycznych. Firma KAWA.SKA jest partnerem konferencji.

 

W dniach 24 i 25 września 2015 firma KAWA.SKA Sp. z o.o. bierze udział w Międzynarodowej Konferencji „Genetyka Kliniczna Nowotworów” organizowanej w Szczecinie w Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński. Kolejna już edycja konferencji cieszy się dużym zainteresowaniem specjalistów oraz stanowi wyśmienitą okazję do wymiany najnowszych wyników badań na arenie międzynarodowej.

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że organizowane jest kurs pt.

Techniki in vitro badania biozgodności nanomateriałów

Kurs odbędzie się w dniach 1- 3 października 2015 roku w Muzeum i Instytucie Zoologii, PAN, ul. Wilcza 64. Warszawa 

Autorami i realizatorami programu kursu są:

Dr hab. Małgorzata Krzyżowska i dr Piotr Orłowski

Nanobiotechnologia to nowa dziedzina wiedzy łącząca w sobie fizykę materiałową oraz biologię. Materiały w skali nanometrycznej zmieniają właściwości fizykochemiczne oraz umożliwiają interakcję ze strukturami biologicznymi w skali molekularnej. Niespotykany dotąd poziom interakcji biologicznej wymaga nowego podejścia badawczego i otwiera nowe możliwości biotechnologiczne. Obecnie, w sytuacji wprowadzania na rynek dużej ilości produktów opartych na nanotechnologii, określenie bezpieczeństwa stosowania nanocząstek i nanomateriałów staje się kluczowe. Celem kursu jest zaznajomienie z technikami in vitro badania biozgodności nanomateriałów, kurs stanowi zarazem wprowadzenie do szerokiej dziedziny nanobiotechnologii.