• Banner podstrona

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że organizowane jest kurs pt.

Techniki in vitro badania biozgodności nanomateriałów

Kurs odbędzie się w dniach 1- 3 października 2015 roku w Muzeum i Instytucie Zoologii, PAN, ul. Wilcza 64. Warszawa 

Autorami i realizatorami programu kursu są:

Dr hab. Małgorzata Krzyżowska i dr Piotr Orłowski

Nanobiotechnologia to nowa dziedzina wiedzy łącząca w sobie fizykę materiałową oraz biologię. Materiały w skali nanometrycznej zmieniają właściwości fizykochemiczne oraz umożliwiają interakcję ze strukturami biologicznymi w skali molekularnej. Niespotykany dotąd poziom interakcji biologicznej wymaga nowego podejścia badawczego i otwiera nowe możliwości biotechnologiczne. Obecnie, w sytuacji wprowadzania na rynek dużej ilości produktów opartych na nanotechnologii, określenie bezpieczeństwa stosowania nanocząstek i nanomateriałów staje się kluczowe. Celem kursu jest zaznajomienie z technikami in vitro badania biozgodności nanomateriałów, kurs stanowi zarazem wprowadzenie do szerokiej dziedziny nanobiotechnologii.

Firma Kawa.ska Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na:

Prezentację technik mikrodysekcji laserowej przy użyciu najnowszego systemu Leica LMD7

 
TERMIN: 23-24 września 2015 r
MIEJSCE: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, ul. Pasteura 3.
Wykład – sala B (parter); ćwiczenia – pokój 18 (parter)

Mikrodysekcja laserowa jest nowoczesną techniką mikroskopową umożliwiającą precyzyjne, szybkie i efektywne izolowanie badanego materiału obserwowanego w mikroskopie świetlnym. Dzięki tej technice możemy pobierać tkanki (zwierzęce jak i roślinne), komórki, a nawet fragmenty komórek (np. jądra komórkowe, chromosomy) w niezmienionym stanie, zarówno pod względem morfologicznym, jak i biochemicznym. Mikrodysekcja laserowa jest szczególnie pomocna podczas pozyskiwania próbek do badań molekularnych oraz we wszystkich dziedzinach nauki wymagających precyzji i homogenności badanego materiału (onkologia, genetyka, neurobiologia, mikrobiologia, diagnostyka, immunologia, wirusologia, badania farmaceutyczne itp.).

W dniach od 9 do 12 września 2015 firma KAWA.SKA uczestniczyła w sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików organizowanym w Międzyzdrojach, w hotelu Amber Baltic. Tematem przewodnim spotkania były współczesne techniki mikroskopowe oraz molekularne wykorzystywane w naukach biologicznych i medycznych. Szeroki zakres tematów integrował wiedzę z zakresu badań doświadczalnych i klinicznych.

Patronat honorowy nad sympozjum objął rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Pan prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz

W dniach od 30 sierpnia do 3 września 2015 firma KAWA.SKA uczestniczyła w 23-cim Polskim Sympozjum Peptydowym zorganizowanym w Spale przez Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej. Firma INTAVIS oraz KAWA.SKA zaprosiły do udziału w sesji naukowej „Bioconjugates. Peptide-Protein / Protein-Protein Interactions” Johannesa Lacha.

W dniach 7-9 lipca 2015 roku już po raz czwarty odbył się w Gdańsku: Mass Spectrometry Workshop pod hasłem "Innovations in discovery of potential new pharmaceuticals". Organizatorem warsztatów był Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wydarzenie podzielono na dwie części: genomiczną i proteomiczną. Część pierwsza została zrealizowana przy współpracy z firmą KAWA.SKA Sp. z o. o..

W obrębie zagadnień genomicznych wystąpiło czworo prelegentów. Profesor Charles Cantor z USA, reprezentujący firmę Agena Bioscience, opisał problemy związane z monitorowaniem przebiegu leczenia nowotworów oraz możliwość ich rozwiązania za pomocą nietypowych aplikacji możliwych do wykonania na spektrometrze mas. Następnie dr Timo Wagner z Niemiec (Agena Bioscience, Hamburg), zaprezentował aplikację UltraSeek umożliwiającą detekcję mutacji występujących w populacji z częstością poniżej 1%.

 

 

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz

KAWA.SKA Sp. z o.o.

mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na warsztaty naukowe:

Innowacyjne techniki dla innowacyjnych badań

W programie wykłady i warsztaty z mikrochirurgii, techniki IVF, mikrodysekcji laserowej i technik obrazowania w mikroskopii fluorescencyjnej.

Termin: 16-17 czerwca 2015