• Banner podstrona

PrimeQZapraszamy do zapoznania z opinią pracowników Katedry Toksykologii, Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Jagielońskiego na temat testowanego przez nich termocyklera TECHNE PrimeQ. Urządzenie to zostało udostępnione do testów w bieżącym roku i przez trzy miesiące wspomagało zespół Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Filip w prowadzonych badaniach. Przy użyciu termocyklera PrimeQ prowadzona była ocena ekspesji genów transporterów glutaminianu EAAT-2 oraz xc- względem house-keeping gene - GAPDH. Aparat był wykorzystywany również do przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji. Całą opinię można przeczytać tutaj.

Zachęcamy również do zapoznania się innymi opiniami użytkowników oraz z możliwościami termocyklera PrimeQ  - informację na ten temat można znaleźć na stronie produktu.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani Prof. dr hab. Małgorzacie Filip oraz całemu zespołowi za czas poświęcony na dokładne przetestowanie udostępnionego urządzenia. Pozwoliło nam to na uzykanie dodatkowych informacji bezpośrednio z "placu boju" na temat oferowanych przez firmę urządzeń.

 

prof.Cantor wyklad
Dnia 23 października 2014 firma KAWA.SKA Sp. z o.o. zorganizowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką na ul. Nowoursynowska 100 (Wolica), wykład Prof. Charlesa Cantora, jednego z współtwórców metody wykorzystującej spektrometrię mas do analiz kwasów nukleinowych. Wystąpienie to ukazało szerokie spektrum możliwości zastosowania aplikacyjnego systemu MassARRAY, głównie w kontekście zastosowań w nowoczesnej biologii molekularnej i genetyce. Profesor Cantor przedstawił najnowsze doniesienia opisujące zastosowanie spektrometrii mas w analizie DNA w badaniach dużych zwierząt użytkowych oraz  medycynie spersonalizowanej. Gospodarzem spotkania był Prof. Zdzisław Gajewski. Przybyli także zaproszeni goście z firm Celon Pharma oraz Medgen. Jednym ze słuchaczy był Prof. Andrzej Drukier. Po wykładzie Prof. Cantor chętnie odpowiadał na wszystkie pytania, czego wynikiem była żarliwa dyskusja tocząca się długo po zakończeniu seminarium.

Z przyjemnością informujemy, że Stefan W. Hell – twórca modułu STED wykorzystywanego przez mikroskopy konfokalne Leica, otrzymał Nagrodę Nobla 2014 z dziedziny chemii za rozwój mikroskopii fluorescencyjnej o bardzo wysokiej rozdzielczości!

Moduł STED (Stimulated Emission Depletion) pozwolił przekroczyć barierę limitu rozdzielczości dla mikroskopii świetlnej określoną 150 lat temu przez Ernsta Abbego i równą połowie długości fali światła, które pada na preparat (a więc > 250 nm). Obecnie mikroskop konfokalny Leica STED 3X pozwala obrazować preparaty z rozdzielczością poniżej 50 nm w osi XY oraz poniżej 120 nm w osi Z. Dodatkowo mikroskop ten pracuje z białym laserem, który umożliwia wzbudzenie światłem widzialnym każdego możliwego barwnika fluorescencyjnego (201 dostępnych linii światła), a duża szybkość skanowania tego systemu (40 klatek/sekundę ze skanerem rezonansowym) oraz, użyte w nim, wyjątkowo czułe detektory hybrydowe (HyD), pozwalają na obrazowanie przyżyciowe próbek biologicznych.

Dzięki możliwości podłączenia modułu STED do systemów Leica, mikroskopy te można już śmiało nazywać NANOSKOPAMI !

Więcej informacji o systemie Leica STED 3X.

 

Szanowni Państwo!

Niniejszym uprzejmie informujemy, że organizowany jest kurs pt.

Ilościowy PCR (qPCR)

Kurs odbędzie się w dniach 20 – 21 października 2014 roku w Centrum Doradztwa Naukowo Badawczego KAWA.SKA Sp. z o.o.

Autorem i realizatorem programu kursu jest: Dr hab. Tadeusz Malewski

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonego pracownika naukowego Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie na aparacie PrimeQ. Uczestnicy szkolenia będą mogli poznać zasadę działania i przebieg reakcji, kluczowe parametry wpływające na wynik reakcji, znaczenie poszczególnych składników reakcji, sposoby optymalizacji przebiegu reakcji qPCR oraz analizę wyników. W części praktycznej uczestnicy w parach przeprowadzą wszystkie wymienione w programie ćwiczenia. Uczestnicy podczas trwania szkolenia będą mogli konsultować swoje problemy z zakresu prowadzenia doświadczeń i analizy wyników, projektowania starterów i doboru sond do qPCR. Mamy nadzieję, że tegoroczny kurs będzie okazją do pogłębienia teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny qPCR oraz stworzy możliwość kontaktu osób z różnych środowisk naukowych.

W dniu 24 września 2014 roku mija 15 lat od kiedy rozpoczęła swoją działalność firma KAWA.SKA. Z tej okazji chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za okazywane nam przez lata zaufanie. Okres ten był czasem dynamicznego rozwoju firmy, którego głównym celem było podążanie za Państwa oczekiwaniami w kierunku zapewnienia możliwie elastycznej i kompleksowej oferty handlowej. Mamy nadzieję, że się udało.

Nie spoczywamy jednak na laurach. Obecnie rozwijamy działalność firmy związaną z edukacją. Organizujemy szkolenia i warsztaty u naszych klientów oraz udostępniamy nasze własne Centrum Doradztwa Naukowo Badawczego, wyposażone w najnowszy sprzęt laboratoryjny. Staramy się aktywnie promować nowoczesne technologie, pozwalające na coraz bardziej złożone i skomplikowane badania.

Odpowiadając na Państwa sugestie udoskonaliliśmy naszą stronę internetową. Uważamy, że szybki i łatwy dostęp do większej ilości informacji na temat oferowanych przez naszą firmę rozwiązań pozwoli Państwu na uzyskanie wiedzy pozwalającej na ukierunkowanie dalszego zainteresowania produktami znajdującymi się w naszej ofercie oraz ocenę ich przydatności w realizacji Państwa badań.

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami, którzy zawsze chętnie służą swoją pomocą i odpowiedzą na Państwa pytania.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zapraszamy do dalszego współuczestniczenia w rozwoju firmy KAWA.SKA Sp. z o.o w przyszłości.

 

Zespół KAWA.SKA Sp. z o.o.

Zapraszamy na oficjalną PREMIERĘ mikroskopu Leica DMi8 w Polsce

– przedstawiciela nowej klasy mikroskopów badawczych, która odbędzie się 16 września b.r. o godz. 10.00 (tydzień po premierze światowej!) w Centrum Naukowo-Dydaktycznym firmy KAWA.SKA: ul. Techniczna 5, 05-500 Piaseczno.

Leica DMi8 to odwrócony mikroskop szerokiego pola do obrazowania zarówno utrwalonych jak i żywych próbek w świetle przechodzącym (różnorodne kontrasty) oraz we fluorescencji.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT MIKROSKOPU Leica DMi8 JUŻ WKRÓTCE !

Prezentację na temat nowego mikroskopu wygłosi Didier Goor – Leica Global Marketing Manager.

Podczas spotkania przewidziany jest catering oraz zwiedzanie Centrum Naukowo-Dydaktycznego firmy Kawa.ska. Spotkanie zakończy się około godz. 15-tej.