• Banner podstrona

Hybrydyzacja in situ

InsituPro VSI jest kolejnym urządzeniem produkowanym przez firmę INTAVIS umożliwiającym pełną automatyzację hybrydyzacji in situ i reakcji immunohistochemicznych.  Reprezentuje on już trzecią generację produktów linii InsituPro. InsituPro VSI charakteryzuje elastyczność i wszechstronność a także zwiększona kontrola ustawień temperatury poprzez zastosowanie termoregulatora. Instrument ten może przeprowadzać procedury immunohistochemiczne oraz hybrydyzację in situ na: skrawkach z mikrotomu, wibratomu oraz bezpośrednio na pobranej tkance. Oprogramowanie pozwala na indywidualne zaprojektowanie protokołu, podczas którego możliwe jest użycie kilku sond lub przeciwciał jednocześnie. Możliwe jest zatem równoległe tworzenie, podczas jednego protokołu, kilku paneli ekspresji, które będą się różniły od siebie precyzyjnie dobranymi warunkami reakcji.

Nazwa Techne® od dawna związana jest z wysokiej jakości inkubatorami do hybrydyzacji. Zaprojektowane zostały tak aby uzyskać precyzyjny rozkład temperatury w komorze grzejnej, kontrolować temperaturę i prędkość oraz stworzyć takie warunki dla każdego doświadczenia aby uzyskać wysokiej jakości powtarzalne wyniki. Różnorodne formaty probówek do hybrydyzacji oraz zastąpienie części probówek uchylną platformą do hybrydyzacji pozwalają na jednoczesną hybrydyzację próbek przy użyciu różnych technik. Ta możliwość jest dostępna dla obu modeli: Hybrigene oraz Hybidiser HB-1D. Oba modele są idealnym rozwiązaniem dla technik blottingowych, w których RNA, DNA lub białka są immobilizowane na filtrach nylonowych lub nitrocelulozowych.