• Banner podstrona

Izolacja kwasów nukleinowych

Aparat do izolacji kwasów nukleinowych QuickGene-Mini480 (Kurabo, dawniej FujiFilm, Japonia) jest manualnym systemem do szybkiej izolacji DNA/RNA z różnorodnych próbek, pozwalający na uzyskanie próbek o wysokiej jakości i wydajności izolacji przy jednocześnie znikomej fragmentacji izolowanego materiału. Uproszczona budowa aparatu sprawia, że nie zajmuje na stole laboratoryjnym niewiele miejsca. 

Po wstępnym etapie manualnego przygotowania lizatu i nałożeniu go do kolumienki filtracyjnej, system przeprowadza izolację DNA lub RNA w taki sposób, że odczynniki dozowane są manualnie za pomocą pipet(y), a filtrowanie odbywa się za pomocą 8 głowic ciśnieniowych. Jednocześnie można przeprowadzić od 1 do 48 izolacji, a czas trwania izolacji zależy od sprawności operatora. Dla przykładu, czas izolacji 48 prób nie przekracza 90 minut. 

System QuickGene-Mini480 pracuje na dedykowanych zestawach odczynników, w skład których wchodzą również kolumienki reakcyjne o grubości 80 µm, wykonane ze specjalnej porowatej membrany filtracyjnej. Kwasy nukleinowe posiadając właściwości hydrofilowe, są łatwo adsorbowane na membranie posiadającej strukturę gąbki, podczas gdy białka i lipidy o hydrofobowych właściwościach są łatwo odfiltrowywane. Dzięki tej cienkiej membranie sam proces izolacji odbywa się bez etapów wirowania, wystarczy niewielkie ciśnienie przykładane z góry kolumienki. System umożliwia sterowanie intensywnością przykładanego ciśnienia. 

Aparat do izolacji kwasów nukleinowych QuickGeneAUTO240L (Kurabo, Japonia) jest w pełni automatycznym systemem do szybkiej izolacji DNA z maksymalnie 24 próbek  pełnej krwi, każda o objętości 2 ml. Obudowa kryje w sobie również miejsce na odczynniki co pozwala na zaoszczędzenie miejsca na stole laboratoryjnym. 

Urządzenie automatycznie przeprowadza lizę krwi i nakłada lizat na kolumienki filtracyjne, umożliwiając jednoczesną izolację DNA z 1 lub 24 próbek. Czas trwania izolacji DNA z 24 próbek o objętości 2 ml pełnej krwi wynosi 1 godzinę. 

System QuickGeneAUTO240L pracuje na dedykowanych zestawach odczynników, w skład których wchodzą wszystkie potrzebne probówki, kolumienki reakcyjne o grubości 80 µm, wykonane ze specjalnej porowatej membrany filtracyjnej oraz tipsy. Kwasy nukleinowe posiadając właściwości hydrofilowe, są łatwo adsorbowane na membranie posiadającej strukturę gąbki, podczas gdy białka i lipidy o hydrofobowych właściwościach są łatwo odfiltrowywane. Dzięki tej cienkiej membranie sam proces izolacji odbywa się bez etapów wirowania, wystarczy niewielkie, ciśnienie przykładane z góry kolumienki.

System QuickGene-Mini480 pracuje na zestawach odczynników pozwalających na izolację: 

  • - DNA z pełnej krwi
  • - DNA tkankowego
  • - DNA plazmidowego
  • - RNA tkankowego
  • - RNA z hodowli komórkowych
  • - RNA z komórek krwi

Jedno opakowanie odczynników pozwala na przeprowadzenie 96 izolacji.

 

System QuickGene-240L pracuje na gotowych zestawach odczynników do izolacji DNA z pełnej krwi. Jedno opakowanie odczynników pozwala na przeprowadzenie 48 izolacji.