• Banner podstrona

Analiza mutacji somatycznych - Panele AGENA w medycynie spersonalizowanej

analiza mutacjiMedycyna personalizowana jest przedstawiana jako „odpowiednia terapia dla odpowiedniej osoby we właściwym czasie”. Wzrost liczby medycznych baz danych opisujących szczegółowo odkryte biomarkery genetyczne, w szczególności w dziedzinie onkologii, daje ogromne możliwości wykorzystania ich do zaawansowanych analiz w służbie pacjentowi. Najnowsze wysoko wydajne technologie, które analizują niektóre mechanizmy nowotworowe, dając spore możliwości pod względem wczesnej i specyficznej diagnostyki oraz predykcyjnej wartości leczenia. Ponadto szerokie wykorzystanie pozyskanych w ten sposób danych w odniesieniu do informacji genetycznych, w istotny sposób może się przyczynić zarówno do zindywidualizowania leczenia dla konkretnego pacjenta, jak i obniżyć koszty samej terapii onkologicznej.

Producent opracował wyspecjalizowane aplikacje diagnostycznychne: OncoCarta 1.0, OncoCarta 2.0, OncoCarta 3.0, MelaCarta i LungCarta, umożliwiające analizę przesiewową nowotworowego DNA pod kątem występowania mutacji (głównie substytucji). W przypadku dwóch ostatnich paneli analiza zawężona jest do konkretnego typu no­wotworu — czerniaka złośliwego lub raka płuca.

Wszystkie te panele są gotowe do użycia i posiadają w zestawie zaprojektowane i walidowane do każdego z nich podwójne pary starterów. Dodatkowo do każdego zestawu dołączane są kontrole pozytywne i negatywne. Możliwe jest użycie do analiz materiału genetycznego z linii komórkowych, tkanek pochodzących z biopsji, ale także z tkanek mrożonych lub zatopionych w parafinie i utrwalonych w formalinie (tzw. FFPE). Istnieje możliwość zakupu odczynników dedykowanych do każdego z poniższych paneli i wykorzystania ich do analizy innych wyselekcjonowanych mutacji.

 

Do pobrania:

Profilowanie mutacji - broszura - j. angielski (PDF 525.01 KB)

OncoCarta™ Panel v1.0 umożliwia identyfikacje 238 mutacji w obrębie 19 onkogenów związanych z nowotworami. Wymagane jest minimalnie stężenie 500 ng DNA na próbkę. Czułość wykrywania mutacji wynosi do 10% występowania w populacji.

Do pobrania:

OncoCarta Panel v 1.0 - broszura - j. angielski (PDF 325.28 KB)

OncoCarta™ Panel v2.0 umożliwia identyfikacje 152 mutacji w obrębie 18 oknogenów związanych z nowotworami. Wymagane jest minimalnie stężenie 240 ng DNA na próbkę. Czułość wykrywania mutacji wynosi do 10% występowania w populacji.

Do pobrania:

OncoCarta Panel v 2.0 - broszura - j. angielski (PDF 296.71 KB)

OncoCarta™ Panel v3.0 umożliwia identyfikacje 105 mutacji w obrębie 22 onkogenów związanych z nowotworami. Wymagane jest minimalnie stężenie 480 ng DNA na próbkę. Czułość wykrywania mutacji wynosi do 10% występowania w populacji.

Do pobrania:

OncoCarta Panel v 3.0 - broszura - j. angielski (PDF 235.31 KB)

LungCarta™ Panel* umożliwia identyfikacje 214 mutacji w obrębie 26 onkogenów związanych z nowotworem płuc. Wymagane jest minimalnie stężenie 240 ng DNA na próbkę. Czułość wykrywania mutacji wynosi do 5% występowania w populacji.

Do pobrania:

LungCarta Panel - broszura - j. angielski (PDF 284.88 KB)

LungFUSION - broszura - j. angielski (PDF 531.26 KB)

MelaCarta™ Panel umożliwia identyfikacje 70 mutacji w obrębie 20 onkogenów związanych z rakiem skóry. Wymagane jest minimalnie stężenie 160 ng DNA na próbkę. Czułość wykrywania mutacji wynosi do 10% występowania w populacji.

Do pobrania:

MelaCarta Panel - broszura - j. angielski (PDF 278.51 KB)

GyneCarta™ Panel v1.0 umożliwia identyfikacje 168 mutacji w obrębie 13 onkogenów związanych z nowotworami ginekologicznymi. Wymagane jest minimalnie stężenie 120 ng DNA na próbkę. Czułość wykrywania mutacji wynosi do 10% występowania w populacji.

Do pobrania:

GyneCarta Panel v 1.0 - broszura - j. angielski (PDF 565.12 KB)