• Banner podstrona

Farmakogenetyka - ADME

Farmakogenetyka i farmakogenomika – ważny krok w kierunku indywidualizacji leczenia. Są to działy nauki z pogranicza farmakologii i genetyki zajmujący się badaniem wpływu całego genomu danej osoby (polimorfizm genów) na odpowiedź na farmakoterapię, a także na badaniu genomu w celu wykrycia nowych potencjalnych punktów uchwytu dla leków.

Te analizy umożliwiają badanie wpływu pojedynczych genów na reakcję organizmu na podanie określonych leków. Mają istotne znaczenie dla prowadzenia prawidłowej i bezpiecznej farmakoterapii. W tych badaniach ocenia się: skuteczność, bezpieczeństwo leków, a także interakcje lekowe. Analiza na spektrometrze mas pozwala na prześledzeniu absorbcji, dystrybucji, metabolizmu i wydzielania badanych leków poprzez analizę zmian w genomie. Mutacje (SNP) i zmiany liczby kopii (CNV) odpowiedzialne za te efekty dotyczą zwykle białek enzymatycznych biorących udział w biotransformacji leku lub pośredniczących w jego działaniu (białka receptorowe). Podstawowe znaczenie w biotransformacji leków mają cytochromy.

iPLEX® ADME PGx Panel umożliwia identyfikacje 192 mutacji w obrębie 36 genów informatywnych dla badań farmakogenomicznych. Wymagane jest minimalnie stężenie 80 ng DNA na próbkę. Możliwe jest wykrycie polimorfizmów pojedyńczych nukleotydów (SNP), delecji, insercji oraz zmian w różnicach liczby kopii (CNV).

Do pobrania:

iPLEX ADME PGx Panel - broszura - j. angielski (PDF 362.51 KB)

iPLEX® ADME CYP2C19 Panel v1.0 umożliwia identyfikacje 31 mutacji w obrębie genu cytochromu P4502C19 wysoce informatywnego dla badań farmakogenomicznych. Wymagane jest minimalnie stężenie 20 ng DNA na próbkę.

Do pobrania:

iPLEX ADME CYP2C19 Panel v 1.0 - broszura - j. angielski (PDF 233.78 KB)

iPLEX® ADME CYP2C9 / VKORC1 Panel v1.0 umożliwia identyfikacje 45 mutacji w obrębie 2 farmokogenów: cytochromów P450 CYP2C9 (35 zmian) oraz genu kodującego enzym reduktazy VKORC1 (9 zmian). Wymagane jest minimalnie stężenie 30 ng DNA na próbkę.

Do pobrania:

iPLEX ADME CYP2C9 / VKORC1 Panel v 1.0 - broszura - j. angielski (PDF 237.58 KB)

iPLEX® ADME CYP2D6 Panel v1.0 umożliwia identyfikacje 35 mutacji w obrębie genu cytochromu P4502D6 wysoce informatywnego dla badań farmakogenomicznych. Wymagane jest minimalnie stężenie 30 ng DNA na próbkę.

Do pobrania:

iPLEX ADME CYP2D6 Panel v 1.0 - broszura - j. angielski (PDF 559.16 KB)