• Banner podstrona

FluoTime 100

Spektrometr FluoTime 100 zawiera kompletną optykę i elektronikę dla zapisu zaniku fluorescencji za pomocą modułu do TCSPC (skorelowanego w czasie liczenia pojedynczych fotonów). System bazuje na wysokiej jakości źródłach oświetlenia pulsowego i szybkich modułach do detekcji sygnałów. W systemie zastosowano optykę do skupiania i zbierania sygnałów o wysokiej aperturze numerycznej w celu osiągnięcia najlepszej czułość. W celu uzyskania wysokiej przepuszczalności światła zastosowano system filtrów dla światła emisyjnego z filtrami odcinającymi.

 

 

Do pobrania:

FluoTime 100 (FluoTime100.pdf - 289.12 KB)