• Banner podstrona

FluoTime 200

Spektrometr FluoTime 200  jest przeznaczony do pracy z systemami laserów femtosekundowych lub pikosekundowych. Za pomocą FluoTime 200 można obserwować czasy zaniku fluorescencji do kilku pikosekund. FluoTime 200 jest zaprojektowany tak aby zapewnić optymalizację pomiarów czasowych. W zależności od wymagań dostępna jest szeroka gama monochromatorów. System może być wyposażony w różne typy detektorów, jak również w różne karty do pobierania danych, tak aby pokryć szeroki zakres czułości widmowej i rozdzielczości czasowej.

Nowość: W najbliższym czasie (pierwsza oficjalna prezentacja 2 września 2014 r.) możliwości pomiarowe mikroskopu MicroTime 200 zostaną rozszerzone o pomiary z super rozdzielczością wykorzystującą technikę STED (Stimulated Emission Depletion Microscopy). Technikę tę będzie można też stosować w innych systemach pracujących w technice FLIM i FCS. Więcej informacji można uzyskać na stonie producenta.

 

Do pobrania:

FluoTime 200 (FluoTime200.pdf - 502.86 KB)