• Banner podstrona

FluoTime 300 ”EasyTau”

Spektrometr FluoTime 300 ”EasyTau” jest automatycznym, wydajnym spektrometrem do pomiaru czasów życia fluorescencji z opcją pomiaru widma fluorescencji (steady-state) oraz pomiaru fosforoscencji. Zawiera kompletną optykę i elektronikę niezbędną dla zapisu zaniku fluorescencji za pomocą modułów do TCSPC (skorelowanego w czasie liczenia pojedynczych fotonów) lub modułów MCS (skalowanie wielokanałowe). Duży wybór detektorów umożliwia szeroki zakres konfiguracji systemu. Za pomocą FluoTime 300 można obserwować czasy zaniku do kilku pikosekund. FluoTime 300 "EasyTau" wyposażony jest w intuicyjny i łatwy w użyciu system oprogramowania z zaprojektowanymi kreatorami aplikacji, które prowadzą użytkownika przez niezbędne kroki do wykonywania typowych zadań pomiarowych.

Do pobrania:

FluoTime 300 ”Easy Tau” (FluoTime300.pdf - 5.58 MB)