• Banner podstrona

Makroskop fluorescencyjny oparty na optyce Leica Z6 APO 6:1 lub Leica Z16 APO 16:1 umożliwia połączenie dużego pola widzenia i dużej odległości roboczej. Pojedyncza oś optyczna dostarcza obrazy 2D bez błędu paralaksy. Koaksjalny oświetlacz fluorescencyjny daje wysokiej jakości, jasną i homogenną iluminację fluorescencyjną nawet przy małych powiększeniach. Jest to doskonałe rozwiązanie dla analizy ekspresji genów u Xenopus lub Danioi badań gleby oraz komórek roślinnych.