• Banner podstrona

Leica TCS SP8 SMD

Dzięki serii mikroskopów oznaczonych symbolem Leica TCS SP8 SMD  (Single Molecule Detection) możemy zarówno obrazować nasze preparaty z konfokalną jakością, jak i dokonywać pomiarów sygnału fluorescencji pochodzącego z pojedynczych cząstek fluorochromów w naszych próbkach. Mikroskopy z serii SMD w sposób perfekcyjny integrują platformę konfokalną Leica TCS SP8 z detektorami SPAD oraz oprogramowaniem pochodzącymi z firmy PicoQuant. System ten jest bardzo pomocny w badaniu przebiegu procesów biochemicznych podczas przyżyciowych obserwacji, jak również może dostarczyć nowych informacji na temat struktury stałych lub utrwalonych próbek. Oprócz funkcji dostępnych w konwencjonalnym systemie konfokalnym, system SMD umożliwia pomiary: FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy); FCCS (Fluorescence Cross-Correlation Spectroscopy); FLCS (Fluorescence Lifetime Correlation Spectroscopy) oraz FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging) w tym FLIM-FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer).

 

Do pobrania:

Leica TCS SP8 SMD - ulotka - j. angielski (PDF 288KB)

 

FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy)

– technika ta wykorzystuje zjawisko zmian natężenia fluorescencji w małej, określonej objętości, do uzyskania informacji o procesach będących źródłem tych zmian. Tradycyjny pomiar FCS dokonywany jest w mikrokuwetach o ściśle zdefiniowanej objętości. W mikroskopii konfokalnej rolę kuwety pełni ograniczony obszar w którym wiązka światła lasera oświetla preparat. W systemach Leica jest to możliwe dzięki funkcji Beam Parking umożliwiającej zatrzymanie się wiązki lasera w dowolnie wybranym miejscu preparatu. Odmianą techniki FCS jest metoda FCCS (Fluorescence Cross-Correlation Spectroscopy), w której dane, zebrane podczas pomiarów spektroskopii korelacji fluorescencji, są wykorzystywane do uzyskania informacji o interakcjach pomiędzy cząsteczkami (np. pomiędzy białkami, ligandem a receptorem itp.).

TCS SP8 SMD TXT1

 

Obszar preparatu wzbudzony impulsem lasera. Odpowiednik mikrokuwety w tradycyjnej spektroskopii korelacji fluorescencji.

 

Do pobrania:

Leica TCS SP8 SMD FCS - broszura - j. angielski (PDF 1,01MB)

Leica TCS SP8 STED FCS - broszura - j. angielski (PDF 2.4MB)

 

FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy)

– w technice tej mierzymy czas życia fluorescencji, czyli średni czas jaki cząsteczka, po zaabsorbowaniu fotonu światła, przebywa w stanie wzbudzonym. Pomiar FLIM w systemie Leica TCS SMD jest przeprowadzany w domenie czasowej z użyciem licznika pojedynczych fotonów powiązanych czasowo (TCSPC - Time Correlated Single Photon Counting). Do tego pomiaru mogą być używane pulsacyjne lasery wzbudzające jak diodowe 405 nm, 470 nm i 640 nm czy też laser biały (zobacz Leica TCS SP8 X).

Technika FLIM, poprzez pomiar czasu życia fluorescencji w każdym obszarze badanego preparatu, pozwala m.in.: rozdzielać właściwe barwienia od autofluorescencji, badać oddziaływania cząsteczek w komórce (FLIM – FRET), stężenie różnych jonów lub tlenu cząsteczkowego w określonych obszarach komórki, czy też wykrywać procesy nowotworzenia w preparatach komórkowych (czas życia fluorescencji barwników w komórkach nowotworowych jest inny niż w komórkach prawidłowych za sprawą różnic w metabolizmie pomiędzy tymi dwoma typami komórek).

 TCS SP8 SMD TXT2

Przekrój przez ogonek liściowy konwalii majowej. Z lewej strony obraz intensywności autofluorescencji, z prawej – obraz czasów życia fluorescencji poszczególnych struktur.

 

Do pobrania:

Leica TCS SP8 SMD FLIM - broszura - j. angielski (PDF 3.21MB) 

Leica TCS SP8 SMD FRET with FLIM - broszura - j. angielski (PDF 1.3MB)