Automatyczna nakrywarka Leica CV5030

Automatyczna nakrywarka Leica CV5030

Automat do zamykania preparatów tkanek, komórek lub wymazów na szkiełkach mikroskopowych przy użyciu różnych preparatów do zamykania. Wydajność rzędu 360-400 szkiełek na godzinę ( 1 szkiełko na ok. 9 sekund) Pozwala na precyzyjne dozowanie objętości medium zaklejającego. Możliwość precyzyjnej korekcji położenia ścieżki medium w osiach X,Y z poziomu menu użytkownika. Układ wyposażony w system absorpcji oparów przy użyciu filtra węglowego z możliwością podłączenia do zewnętrznego wyciągu. Urządzenie umożliwia stosowanie koszyków na szkiełka innych firm dostępnych na rynku: Microm, Sakura, Shandon, Medite. W przypadku jakichkolwiek awarii lub wykrytych nieprawidłowości urządzenie wyświetla informacje o błędach i usterkach oraz ostrzeżenia o możliwości wystąpienia usterek np. zbliżającym się końcu szkiełek nakrywkowych w magazynku.

 1.  Urządzenie wyposażone jest w system samokontroli informujący użytkownika o konieczności uzupełniania szkiełek nakrywkowych z pewnym możliwym do zaprogramowania wyprzedzeniem. (np. 15 szkiełek przed osiągnięciem fizycznego końca magazynka szkiełek nakrywkowych urządzenie informuje o konieczności jego uzupełnienia),
 2. W przypadku wykrycia uszkodzonego szkiełka nakrywkowego urządzenie odkłada szkiełko do specjalnie przeznaczonego do tego celu pojemnika i kontynuuje zaprogramowaną pracę bez przerywania procesu,
 3. Detekcja uszkodzonych szkiełek odbywa się na drodze testu mechanicznego co minimalizuje awaryjność pracy układu poprzez wyeliminowanie złączy optyczno-elektronicznych.
 4. Stosowane szkiełka podstawowe: wszystkie dostępne w handlu szkiełka zgodne z normą ISO 8037-1. Firma Leica zaleca stosowanie zwalidowanych szkiełek Surgipath™.
 5. Stosowane szkiełka nakrywkowe: 22-24 mm x 40-60 mm; #1,0 lub #1,5. Firma Leica zaleca stosowanie zwalidowanych szkiełek nakrywkowych Surgipath™ ASC lub Surgipath™ Premier Cover Glass.
 6. Pojemność magazynka na szkiełka nakrywkowe:
  1. 120 (22-24 mm x 60 mm; #1,5)
  2. 160 szt. (22-24 mm x 40 mm; #1,0)
 7. Urządzenie współpracuje z większością dostępnych na rynku mediów do zaklejania.
 8. Pojemność butelki na płyn do zamykania 250 ml.
 9. Ilość nakładanego płynu do zamykania konfigurowana indywidualnie.
 10. Urządzenie jest skonstruowane w sposób umożliwiający jego podłączenie do aparatów do barwienia firmy Leica przy czym integracja ta odbywa się zarówno na płaszczyźnie mechaniczno – sprzętowej jak i komunikacji elektronicznej.
Wymiary:
Szerokość: 420mm
Głębokość: 550mm
Wysokość: 980mm
Waga: 57 kg
Pliki do pobrania: