Detektory

Detektory

Detektory                       

Dostępne detektory zliczające fotony obejmują fotopowielacze (PMT), hybrydowe detektory fotopowielaczy (HPD) i diody lawinowe pojedynczych fotonów (SPAD), które pokrywają różne zakresy widmowe między UV i NIR. Wszystkie detektory mają rozdzielczość czasową w zakresie pikosekundowym, w zależności od modelu i warunków pracy. Poniższa tabela zawiera ogólny przegląd kluczowych parametrów: