Dwuretortowy procesor próżniowy Leica PELORIS II PREMIUM

Dwuretortowy procesor próżniowy Leica PELORIS II PREMIUM

Wolnostojący, szybki, dwuretortowy procesor ciśnieniowo-próżniowy pracujący na odczynnikach standardowych. Pojemność butelek odczynnikowych pozwala na pracę obydwu retort niezależnie, w tym samym czasie. System całkowicie zamknięty uniemożliwiający wydobywanie się szkodliwych oparów na zewnątrz. Dwie retorty mieszące maksymalnie 300 kasetek – całkowita maksymalna pojemność procesora 600 kasetek. Możliwość prowadzenia procesów o różnych parametrach w tym samym czasie – retorty niezależne.

Możliwość napełniania retort do poziomu dwóch (3,8L) lub trzech (5L) koszyków.
Trzy czujniki poziomu płynu w każdej retorcie (1 koszyk, 2 koszyki oraz poziom maksimum 5,3L).
Mieszanie płynów w retorcie za pomocą mieszadła magnetycznego.
Dostępne dwa rodzaje koszyków:
Koszyki o dużej pojemności – 100 kasetek, pozwalają na pracę z dowolnymi rodzajami kasetek, dzięki dołączonym, ruchomym dzielnikom możemy decydować o gęstości ułożenia kasetek.
Koszyki przestrzenne – 72 kasetki, zawierają dzielniki które zapewniają maksymalnie wydajny przepływ odczynników i minimalne ich przenoszenie. Ten typ koszyków jest niezbędny do pracy w protokołach bezksylenowych.
Łaźnia parafinowa zlokalizowana w tylnej, górnej części urządzenia składa się z 4 komór oraz dwóch pokryw dostępu.
Każda komora łaźni pracuje niezależnie i umożliwia wypełnienie retorty.
Parafina nie przemieszcza się pomiędzy komorami, są one jednak połączone przepływem powietrza co zapewnia takie samo ciśnienie w każdej komorze.
Szafa odczynników zawiera 16 butelek odczynnikowych o pojemności 5L, co umożliwia prowadzenie niezależnie dwóch procesów w obydwu retortach oraz zapewnia obecność dostępnych odczynników czyszczących w tym czasie.
Napełnianie i opróżnianie butelek odczynnikowych oraz łaźni parafinowej zdalne poprzez węże.
Jedna butelka na kondensat w tylnej części szafy odczynnikowej – musi być opróżniana raz na tydzień.
System odciągu oparów z możliwością przełączania na wymienny filtr węglowy lub przewód odprowadzający przefiltrowane powietrze do zewnętrznej wentylacji.
Obsługa i programowanie odbywa się poprzez komputer pokładowy z ruchomym ekranem dotykowym.
Ekran odporny na rozpuszczalniki, dodatkowo możliwe zabezpieczenie folią.
System alarmowania dwupoziomowy – alarm lokalny i zdalny.
Aparat posiada 11 preinstalowanych programów: 5 programów ksylenowych, 5 programów bezksylenowych oraz program czyszczący.
Możliwość programowania opóźnienia procesu (planowanie czasu startu bądź zakończenia procesu).
Dodawanie/omijanie kroku w programie (mogą być używane w trakcie trwania procesu).
Software chroniący przed błędami programowania i w trakcie uruchamiania procesu.
Regulacja temperatury odczynników w retortach w zakresie od 35° do 65°C (w programie czyszczącym do 85°C).
Regulacja temperatury parafiny w retortach w zakresie od 2° powyżej temperatury topnienia do 77°C w programach ksylenowych oraz od 2° powyżej temperatury topnienia do 85°C.
Zakres regulacji temperatury w łaźni parafinowej od 55° do 85°C.
Maksymalna wartość próżni w retorcie -70 kPa (g).
Maksymalna wartość ciśnienia w retorcie 45 kPa (g).
Automatyczna ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia
Ochrona przed mieszaniem odczynników
Stała kontrola nad przebiegiem procesu i parametrami urządzenia.
Preinstalowany program autorotacji pozwalają na automatyczny pomiar stężeń etanolu w gradiencie alkoholi. Software urządzenia automatycznie wskazuje odczynniki, które powinny zostać wymienione, z powodu spadku stężenia, poniżej wyznaczonego poziomu.
Alkohole podlegające wymianie, ulegają wymianie na czysty, 100% etanol, eliminując proces rozcieńczania.
System wymiany alkoholi może zostać zaprogramowany również zgodnie ze specyficznymi kryteriami użytkownika.
Opcje programowania uwzględniają: liczbę kasetek, liczbę przeprowadzonych procesów lub okres od ostatniej zmiany.
Eksport danych z RMS poprzez USB (pliki .pdf).

 

WYMIARY URZĄDZENIA:

Szerokość: 857mm
Głębokość: 721mm
Wysokość: 1500mm
Waga: 331 kg