Lasery o wysokiej mocy w zakresie UV,VIS oraz IR

Lasery o wysokiej mocy w zakresie UV,VIS oraz IR

Lasery o wysokiej mocy oraz lasery UV         

Lasery VisUV / VisIR to wszechstronna i elastyczna platforma laserowa oparta na koncepcji wzmacniacza światłowodowego Master Oscillator (MOFA) z opcjonalną konwersją częstotliwości. Platforma VisUV oferuje do 3 równoległych wiązek laserowych o długości fali od 266 nm do 590 nm o mocy wyjściowej do 100 mW. Platforma VisIR idealnie nadaje się do zastosowań o dużej mocy w podczerwieni przy 1064 lub 1530 nm lub jako laser wygaszający do mikroskopii STED przy 766 nm. Poniższa tabela zawiera ogólny przegląd kluczowych parametrów. Należy zauważyć, że wszystkie wymienione parametry silnie zależą od indywidualnej długości fali.