Leica ASP300S

Leica ASP300S

 1. Ciśnieniowo-próżniowy procesor tkankowy pracujący na odczynnikach standardowych.
 2. System całkowicie zamknięty uniemożliwiający wydobywanie się szkodliwych oparów na zewnątrz.
 3. Sześcienna komora reakcyjna z elektro-polerowanej stali nierdzewnej o pojemności 4,3L, zamykana szczelną pokrywą.
 4. Zakres temperatury roboczej w komorze dla odczynników 35 – 55°C.
 5. Czas napełniania maksimum 90 sekund.
 6. Czas opróżniania regulowany 80, 120 lub 140 sekund.
 7. System kontroli poziomu odczynników w komorze reakcyjnej zapewniający prawidłowe przeprowadzenie wszystkich preparatów – czujniki optyczne.
 8. Pojemność robocza komory 300 kasetek.
 9. System zabezpieczający otwarcie komory reakcyjnej w stanie wysokiego ciśnienia lub podciśnienia.
 10. System odciągu oparów z komory reakcyjnej w przypadku jej otwarcia.
 11. 3 pojemniki parafinowe biorące udział w procesie przeprowadzania o pojemności min. 4,3L. Czas topienia parafiny na pokładzie ok. 10h. Zakres regulacji temperatury 40 – 65°C.
 12. 10 szczelnie zamykanych, wymiennych pojemników na odczynniki o pojemności 5 litrów.
 13. Etykiety pojemników kodowane kolorystycznie na grupy odczynników, ułatwiają rozróżnianie poszczególnych odczynników i ich stężeń.
 14. Pojemniki odczynnikowe połączone z elektronicznym systemem regulacji przepływu oraz systemem kontroli i filtracji oparów dają pewność optymalnego wykorzystania odczynników oraz znacznie ograniczają ryzyko wycieku i szkodliwego oddziaływania oparów.
 15. Systemy zamkniętego obiegu odczynników oraz zamknięty obieg przepływu oparów zakończony filtrami z aktywnym węglem zapewniają bezpieczną pracę, czyszczenie i wymianę rozpuszczalników.
 16. Recyrkulacja płynu w czasie procesu („mieszanie pływowe”) dla ciągłego i wydajnego mieszania płynów.
 17. Poszczególne pojemniki posiadają czujniki poziomu odczynnika.
 18. 3 stopniowy system osuszania komory przed ponownym wypełnieniem następnym odczynnikiem w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia poszczególnych odczynników przez ich wzajemne mieszanie.
 19. Urządzenie posiada systemy zabezpieczające przed zbyt wysokim ciśnieniem i podciśnieniem.
 20. 3 pojemniki na odczynniki czyszczące, możliwość podłączenia zewnętrznej (czwartej) stacji czyszczącej.
 21. Funkcja czyszczenia retorty, w trybie determinowanym znajdującymi się tam uprzednio odczynnikami.
 22. Standardowe 3 stopniowe (ksylen, alkohol, woda) czyszczenie retorty zakończone płukaniem wodą.
 23. Sterowanie procesorem odbywa się poprzez panel sterowania zintegrowany z dużym ciekłokrystalicznym wyświetlaczem, odpornym na rozpuszczalniki stosowane w laboratorium histopatologicznym.
 24. System zabezpieczany jest hasłem eliminując ingerencję osób niepowołanych w zmianę parametrów przeprowadzanych procesów (programów).
 25. Procesor daje możliwość korzystania z 15 programów 13 stopniowych oraz 4 programów czyszczących.
 26. Programy szybkie – niezbędne do przeprowadzenia biopsji.
 27. Możliwość uruchamiania programów bezksylenowych – walidowanych i dostarczonych przez producenta oraz własnych.
 28. Opcja „szybki start” – natychmiastowe rozpoczęcie pracy z okna „Ulubione”.
 29. Urządzenie posiada system samoistnego powrotu do wykonywanego programu w przypadku przerwy w zasilaniu.
 30. Określanie czasu infiltracji, warunków ciśnienia i próżni oraz temperatury dla każdego z kroków programu.
 31. Trzy opcje ciśnienia/próżni: zmienne ciśnienie/próżnia, samo ciśnienie, sama próżnia. Możliwość pracy w warunkach ciśnienia atmosferycznego.
 32. Możliwość programowania czasu rozpoczęcia i zakończenia procesu (programy weekendowe). Czas opóźnienia do 7 dni.
 33. Możliwość zapisu programów oraz statusu urządzenia na nośnik danych w celu archiwizacji.Wyjście do zdalnego powiadamiania o nieprawidłowej pracy urządzenia.
 1. Wbudowany alarm dźwiękowy sygnalizujący błędną pracę urządzenia.
 2. System zarządzania odczynnikami informujący o konieczności wymiany określonego odczynnika, monitorujący stan odczynników (ilość przeprowadzonego materiału w poszczególnym odczynniku), zliczający ilość przeprowadzanych preparatów, ilość cykli, monitorujący na bieżąco stan urządzenia.
 3. Opcja Reagent Management System (RMS) wyświetla zużycie (długość i częstotliwość wykorzystania) każdego z odczynników i umożliwia automatyczne ustawianie odczynników, eliminując w ten sposób potrzebę fizycznego przestawiania butelek odczynników. Po odnowieniu jednego lub kilku odczynników system RMS automatycznie wykorzystuje odczynniki w kolejności wzrastającej czystości.
 4. Funkcję RMS można dowolnie włączać lub wyłączać. Możliwość przesłania danych z procesora do dowolnego arkusza kalkulacyjnego (np. Excel)
 5. Wymiana odczynników gotowych do użycia możliwa za pośrednictwem szuflady na butelki odczynnikowe.
 6. Możliwość zdalnego napełniania/ wymiany/ opróżniania odczynników (poprzez zewnętrzne złącze oraz wąż).
 7. Możliwość podłączenia do sieci Internet/Ethernet w celu zdalnego diagnozowania nieprawidłowości i monitorowania parametrów technicznych pracy urządzenia.
 8. Zestaw metalowych koszyków (kaset) na preparaty (kasetki) do przeprowadzania materiału – 4 koszyki/kasety każda na min. 80 kasetek

 

WYMIARY URZĄDZENIA:

Szerokość : 595mm
Głębokość: 680mm
Wysokość: 1325mm
Waga: 160 kg

 

Pliki do pobrania: