Leica ASP300S

Leica ASP300S

Ciśnieniowo-próżniowy procesor tkankowy pracujący na odczynnikach standardowych.

 1. System całkowicie zamknięty uniemożliwiający wydobywanie się szkodliwych oparów na zewnątrz.
 2. Sterowanie procesorem odbywa się poprzez panel sterowania zintegrowany z dużym ciekłokrystalicznym wyświetlaczem.
 3. System zabezpieczany jest hasłem eliminując ingerencję osób niepowołanych w zmianę parametrów przeprowadzanych procesów (programów).
 4. Sześcienna komora reakcyjna ze stali nierdzewnej, zamykana szczelną pokrywą.
 5. Recyrkulacja płynu w czasie procesu („mieszanie pływowe”) dla ciągłego i wydajnego mieszania płynów.
 6. System zabezpieczający otwarcie komory reakcyjnej w stanie wysokiego ciśnienia lub podciśnienia.
 7. Pojemność robocza komory 300 kasetek
 8. 3 pojemniki na parafinę
 9. 10 szczelnie zamkniętych pojemników z odczynnikami chemicznymi połączonych z elektronicznym systemem regulacji przepływu oraz systemem kontroli i filtracji oparów dają pewność optymalnego wykorzystania odczynników oraz znacznie ograniczają ryzyko wycieku i szkodliwego oddziaływania oparów.
 10. System zdalnego napełniania/spuszczania – może opróżniać i napełniać butelki odczynników z pojemników zbiorczych poprzez retortę i wąż podłączony do modułu obróbki, podczas gdy użytkownik jest całkowicie zabezpieczony przed kontaktem z odczynnikami.
 11. Funkcja zdalnego napełniania/opróżniania łaźni parafinowej.
 12. Systemy zamkniętego obiegu odczynników oraz zamknięty obieg przepływu oparów zakończony filtrami z aktywnym węglem zapewniają bezpieczną pracę, czyszczenie i wymianę rozpuszczalników.
 13. Poszczególne pojemniki posiadają czujniki poziomu odczynnika.
 14. Możliwość bezpośredniego dostępu do każdego z pojemników parafinowych w celu swobodnego uzupełniania granulatu parafiny lub wzrokowej inspekcji jej czystości.
 15. Wymienne pojemniki na odczynniki o pojemności 4,7 litra.
 16. 2 stopniowy system osuszania komory przed ponownym wypełnieniem następnym odczynnikiem w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia poszczególnych odczynników przez ich wzajemne mieszanie.
 17. System kontroli poziomu odczynników w komorze reakcyjnej zapewniający prawidłowe przeprowadzenie wszystkich preparatów.
 18. Urządzenie posiada systemy zabezpieczające przed zbyt wysokim ciśnieniem i podciśnieniem
 19. Standardowe 3 stopniowe (ksylen, alkohol, woda) czyszczenie retorty zakończone płukaniem wodą.
 20. Funkcja mieszania płynu reakcyjnego w komorze w celu polepszenia infiltracji.
 21. Procesor daje możliwość korzystania z 15 programów 13 stopniowych oraz 4 programów czyszczących.
 22. Urządzenie posiada system samoistnego powrotu do wykonywanego programu w przypadku przerwy w zasilaniu.
 23. Określanie czasu infiltracji, warunków ciśnienia i próżni oraz temperatury dla każdego z kroków programu.
 24. Możliwość programowanie opóźnienia rozpoczęcia procesu (programy weekendowe).
 25. Możliwość zapisu programów oraz statusu urządzenia na nośnik danych w celu archiwizacji.
 26. Wyjście do zdalnego powiadamiania o nieprawidłowej pracy urządzenia.
 27. Wbudowany alarm dźwiękowy sygnalizujący błędną pracę urządzenia.
 28. System zarządzania odczynnikami informujący o konieczności wymiany określonego odczynnika, monitorujący stan odczynników (ilość przeprowadzonego materiału w poszczególnym odczynniku), zliczający ilość przeprowadzanych preparatów, ilość cykli, monitorujący na bieżąco stan urządzenia.
 29. Opcja Reagent Management System (RMS) wyświetla zużycie (długość i częstotliwość wykorzystania) każdego z odczynników i umożliwia automatyczne ustawianie odczynników, eliminując w ten sposób potrzebę fizycznego przestawiania butelek odczynników. Po odnowieniu jednego lub kilku odczynników system RMS automatycznie wykorzystuje odczynniki w kolejności wzrastającej czystości.
 30. Możliwość podłączenia do sieci Internet/Ethernet w celu zdalnego diagnozowania nieprawidłowości i monitorowania parametrów technicznych pracy urządzeni
 31. Zestaw metalowych koszyków (kaset) na preparaty (kasetki) do przeprowadzania materiału – 4 koszyki/kasety każda na min. 80 kasetek
WYMIARY URZĄDZENIA:
Szerokość: 680mm
Głębokość: 595mm
Wysokość: 1325mm
Waga: 160 kg
Pliki do pobrania: