Leica ASP6025 S

Leica ASP6025 S

 1. Zautomatyzowany procesor tkankowy z systemem zarządzania odczynnikami (RMS).
 2. Praca na odczynnikach standardowych.
 3. System całkowicie zamknięty, uniemożliwiający wydobywanie się szkodliwych oparów.
 4. Kontrola oparów poprzez filtry z węgla aktywnego plus możliwość podłączenia odprowadzenia oparów do systemu wentylacji w laboratorium.
 5. System odciągu oparów z komory reakcyjnej w przypadku jej otwarcia.
 6. Sześcienna retorta, zamykana szczelną pokrywą, wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Objętość odczynnika 4,8 L do poziomu napełnienia 3-go czujnika, bez zanurzenia preparatu, pojemność maksymalnie 300 kaset.
 7. Urządzenie może pracować w trybie: 1, 2 lub 3 koszyki (100, 200 lub 300 kasetek). Retorta wypełniana jest w zależności od ilości koszyków.
 8. Pokrywa retorty wyposażona w okno pozwalające na wzrokową inspekcję bieżącego stanu.
 9. Automatyczna ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia.
 10. System zabezpieczający przed otwarciem komory reakcyjnej w stanie wysokiego ciśnienia lub podciśnienia.
 11. Ochrona przed mieszaniem się odczynników.
 12. 3 koszyczki, z pokrywką, uchwytem, ścianką działową i spiralnymi wkładkami.
 13. 9 wewnętrznych, wymiennych butelek systemowych 5L.
 14. Szuflada RTU umieszczona na wysokości zapewniającej możliwość obsługi w wyprostowanej pozycji. 6 wymiennych butelek RTU w szufladzie 5L.
 15. Zapasowa butelka RTU oraz możliwość stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki, co eliminuje konieczność ich przelewania.
 16. 1 butelka na kondensat.
 17. System trzystopniowej kontroli poziomu odczynników w komorze reakcyjnej zapewniający prawidłowe przeprowadzenie wszystkich preparatów.
 18. Możliwość zdalnego napełniania/wymiany/opróżniania odczynników poprzez zewnętrzne złącze oraz wąż.
 19. Możliwość automatycznej wymiany odczynników przy użyciu zbiorczych, 5 litrowych pojemników odczynnikowych.
 20. Funkcja mieszania płynu reakcyjnego w komorze w celu polepszenia infiltracji.
 21. 4 pojemniki na parafinę z możliwością bezpośredniego dostępu do każdego z pojemników np. w celu swobodnego uzupełniania granulatu parafiny lub wzrokowej inspekcji jej czystości.
 22. 3 pojemniki parafinowe biorące udział w procesie przeprowadzania o pojemności 4,9L.
 23. 1 dodatkowa stacja parafinowa do topienia parafiny o pojemności 5L.
 24. Automatyczna funkcja uzupełniania parafiny z 4-tego pojemnika na parafinę (dodatkowego).
 25. Automatyczna wymiana najbrudniejszej parafiny z użyciem 4-tego pojemnika na parafinę (dodatkowego).
 26. Automatyczny pomiar poziomu parafiny.
 27. Czas topienia w stacji parafinowej: maks. 6,0 h, w dodatkowej stacji maks. 12,0 h.
 28. Temperatura parafiny 50 do 65 °C.
 29. Temperatura odczynników może być regulowana w granicach od 35 °C do 60 °C lub temperatura otoczenia, w zależności od odczynnika.
 30. Temperatura czyszczenia od 62 °C (etanol) do 67 °C (ksylen).
 31. Trzy programy czyszczenia retorty z uwzględnieniem znajdujących się tam uprzednio odczynników.
 32. Standardowe 3-stopniowe (ksylen, alkohol, woda) czyszczenie retorty zakończone płukaniem wodą.
 33. Możliwość pracy z  preinstalowanymi (niepodlegającymi modyfikacji) programami, lub własnymi programami użytkownika.
 34. 13 preinstalowanych programów: 3 programy autorotacji, 5 programów ksylenowych i 5 programów bezksylenowych. Kolejnych 20 programów przeznaczonych jest do edycji przez użytkownika (temperatura, czas, 3 opcje ustawień próżni i ciśnienia, ksylenowe lub bezksylenowe).
 35. Każdy program może składać się z  12 kroków odczynnikowych i 3 kroków parafinowych.
 36. Użytkownik może zdefiniować do 10 programów w oknie ‘FAVORITES’, umożliwiającym szybki dostęp do programu.
 37. Dodawanie/omijanie kroku w programie (funkcje te mogą być używane w trakcie trwania procesu).
 38. Czas jednego kroku w programie od 0 do 23 godzin i 59 min.
 39. Programy szybkie (Rapid) umożliwiają szybkie czasy infiltracji małych fragmentów tkanki. Programy te mogą być oparte o ksylen lub izopropanol (programy bezksylenowe).
 40. Możliwość programowania opóźnienia procesu – programy weekendowe (planowanie czasu startu bądź zakończenia procesu). Maksymalny czas opóźnienia – 6 dni. Możliwość wyboru odczynnika, w którym realizowane jest opóźnienie.
 41. Trzy programy czyszczenia retorty.
 42. Fizyczny pomiar stężenia alkoholu we wszystkich pojemnikach z alkoholem oraz zarządzanie wymianą odczynników na podstawie odczytów stężenia.
 43. Zintegrowany miernik stężeń alkoholi zapewniający stałą jakość używanych w procesie odczynników i obniżająca ich zużycie, przy zagwarantowaniu najwyższej jakości przeprowadzanych procesów.
 44. Aktualne stężenia całego gradientu alkoholi pokazywane są w oknie REAGENT SUBSTATUS.
 45. Możliwość pracy w trybie autorotacji –  urządzenie musi automatycznie wskazywać odczynniki, które powinny zostać wymienione i w następnym programie przepajania zlewać je do butli w szufladzie RTU.
 46. Alkohole podlegające wymianie, ulegają wymianie na czysty, 100% etanol, eliminując proces rozcieńczania.
 47. System wymiany alkoholi może zostać zaprogramowany również zgodnie ze specyficznymi kryteriami użytkownika.
 48. System zarządzania odczynnikami informujący o konieczności wymiany określonego odczynnika, monitorujący stan odczynników zliczający ilość przeprowadzonych preparatów, ilość cykli i ilość dni. Stała kontrola nad przebiegiem procesu i parametrami urządzenia.
 49. Opcje programowania uwzględniają: liczbę kasetek, liczbę przeprowadzonych procesów lub okres od ostatniej zmiany.
 50. W wypadku spadku napięcia niezależne źródło zasilania (UPS), wbudowane w urządzenie, zapewnia kontrolę nad preparatami poprzez napełnienie retort bezpiecznym odczynnikiem i powrót do programu po powrocie zasilania.
 51. Kolorowy ekran dotykowy LCD, odporny na rozpuszczalniki stosowane w laboratorium histopatologii.
 52. Oprogramowanie chroniące przed błędami w tworzeniu programu i w trakcie uruchamiania procesu.
 53. Przyjazne dla użytkownika, inteligentne oprogramowanie.
 54. Zabezpieczenie hasłem dla administratora urządzenia.
 55. Możliwość zapisu programów oraz statusu urządzenia na zewnętrzny nośnik danych w celu archiwizacji. Eksport danych z RMS poprzez USB (pliki .pdf). Trzy porty USB.
 56. 100 nazw odczynników przechowywanych jest w pamięci.
 57. Wbudowany system alarmowy, z dwoma połączeniami zdalnymi, sygnalizujący błędną pracę urządzenia (błędy lub usterki).
 58. Możliwość podłączenia do sieci Internet/Ethernet w celu zdalnego diagnozowania nieprawidłowości i monitorowania parametrów technicznych pracy urządzenia.
 59. Poziom hałasu ≤70 dB.
 60. Certyfikat CE IVD

 

WYMIARY URZĄDZENIA:

Szerokość :                                         680mm

Głębokość:                                         750mm

Wysokość:                                         1500mm

Waga:                                                210 kg

 

Pliki do pobrania:

Leica_ASP6025_S – broszura_j.angielski.pdf