Leica ASP6025

Leica ASP6025

Zautomatyzowany procesor tkankowy z systemem zarządzania odczynnikami (RMS), optymalizowanym poprzez zintegrowaną sondę elektroniczną (stężenie alkoholi), zapewniającą stałą jakość używanych w procesie odczynników i obniżającą ich zużycie, przy zagwarantowaniu najwyżej jakość przeprowadzanych procesów.

 1. Kolorowy ekran dotykowy LCD.
 2. Przyjazne dla użytkownika, inteligentne oprogramowanie
 3. Trzy porty USB
 4. System alarmowy z dwoma połączeniami zdalnymi
 5. Zabezpieczenie hasłem dla administratora urządzenia
 6. Pojemność retorty 4,3 L (bez zanurzonych preparatów), maksymalnie 300 kaset
 7. 3 komplety koszyczka, z pokrywką, uchwytem, ścianką działową i spiralnymi wkładkami.
 8. Trzy programy czyszczenia retorty
 9. 9 wewnętrznych butelek systemowych 5L
 10. 6 butelek RTU w szufladzie 5L
 11. 3 łaźnie parafinowe 4,9L
 12. 1 stacja parafinowa do topienia parafiny 4,9L
 13. Czas topienia w stacji parafinowej: maks. 6,0 h, w łaźni parafinowej maks. 12,0 h.
 14. Temperatura parafiny 50 do 65 °C (+6 K – 0 K)
 15. 1 butelka na kondensat
 16. Temperatura odczynników może być regulowana w granicach od 35 °C do 60 °C lub temperatura otoczenia, w zależności od odczynnika
 17. Temperatura czyszczenia od 62 °C (etanol) do 67 °C (ksylen R)
 18. Maks. 100 nazw odczynników przechowywanych jest w pamięci
 19. Aktualne stężenia całego gradientu alkoholi pokazywane są w oknie REAGENT SUBSTATUS.
 20. Może być używany z preinstalowanymi (nie podlegającymi modyfikacji) programami, lub własnymi programami użytkownika.
 21. Aparat posiada 13 preinstalowanych programów: 3 programy autorotacji, 5 programów ksylenowych i 5 programów bezksylenowych. Kolejnych 20 programów przeznaczonych jest do edycji przez użytkownika (temperatura, czas, 3 opcje ustawień próżni i ciśnienia).
 22. Każdy program może składać się z maksymalnie 12 kroków odczynnikowych i 3 kroków parafinowych.
 23. Użytkownik może zdefiniować do 10 programów w oknie ‘FAVORITES’, umożliwiającym szybki dostęp do programu.
 24. Czas jednego kroku w programie od 0 do 23 godzin i 59 min.
 25. Programy szybkie (Rapid) umożliwiają szybkie czasy infiltracji małych fragmentów tkanki. Programy te mogą być oparte o ksylen lub izopropanol (programy bezksylenowe).
 26. Preinstalowany program autorotacji pozwalają na automatyczny pomiar stężeń etanolu w gradiencie alkoholi. Software urządzenia automatycznie wskazuje odczynniki, które powinny zostać wymienione, z powodu spadku stężenia, poniżej wyznaczonego poziomu.
 27. Alkohole podlegające wymianie, ulegają wymianie na czysty, 100% etanol, eliminując proces rozcieńczania.
 28. System wymiany alkoholi może zostać zaprogramowany również zgodnie ze specyficznymi kryteriami użytkownika.
 29. Opcje programowania uwzględniają: liczbę kasetek, liczbę przeprowadzonych procesów lub okres od ostatniej zmiany.
 30. Zintegrowana stacja parafinowa zawiera 4,9 litra roztopionej parafiny, gotowej do natychmiastowego użycia.
 31. Urządzenie zawiera automatyczne czujniki poziomu parafiny.
 32. W wypadku spadku napięcia niezależne źródło zasilania, wbudowane w urządzenie zapewnia kontrolę nad preparatami, poprzez napełnienie retort bezpiecznym odczynnikiem i powrót do programu po powrocie zasilania.
 33. Urządzenie może pracować w trybie: 1, 2 lub 3 koszyki (100, 200 lub 300 kasetek). Retorta wypełniana jest w zależności od ilości koszyków.
 34. Opary podlegają ciągłemu odprowadzeniu do zainstalowanego w urządzeniu filtra węglowego.
 35. Ekran dotykowy odporny na rozpuszczalniki
 36. Software chroniący przed błędami programowania i w trakcie uruchamiania procesu
 37. Eksport danych z RMS poprzez USB (pliki .pdf). Trzy porty USB.
 38. Możliwość programowania opóźnienia procesu (planowanie czasu startu bądź zakończenia procesu)
 39. Dodawanie/omijanie kroku w programie (mogą być używane w trakcie trwania procesu)
 40. Kontrola oparów poprzez filtry z węgla aktywnego plus opcjonalne podłączenia odprowadzenia oparów do systemu wentylacji w laboratorium
 41. Podłączenie zdalnego alarmu
 42. Automatyczna ochrona przed nadmiernym nagrzewaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia
 43. Ochrona przed mieszaniem odczynników
 44. Stała kontrola nad przebiegiem procesu i parametrami urządzenia.
 45. Opcjonalny system kontroli urządzenia i diagnostyki błędów poprzez połączenie internetowe.
WYMIARY URZĄDZENIA:
Szerokość: 750mm
Głębokość: 680mm
Wysokość: 1500mm
Waga: 210 kg
Pliki do pobrania: