Leica RM Cool Clamp

Leica RM Cool Clamp

Uniwersalny zacisk kasetowy chłodzony elektronicznie Leica RM Cool Clamp jest to chłodzony elektrycznie zacisk na preparaty do kaset uniwersalnych i preparatów parafinowych znajdujących się w kasetach. Przy pomocy uchwytu preparatów urządzenie jest mocowane do mikrotomów obrotowych serii RM22/23.

Maksymalna dopuszczalna prędkość cięcia wynosi 420 mm/s
Zakres grubości cięcia 0,5 – 600 μm.
WYMIARY URZĄDZENIA:
Szerokość: 115mm
Głębokość: 80mm
Wysokość:  205mm
Waga: 0,65 kg