Leica ST5010-CV5030 Integrated Workstation

Leica ST5010-CV5030 Integrated Workstation

Zintegrowany system łączący barwiarkę Leica ST5010 z nakrywarką Leica CV5030 mechanicznie i elektronicznie poprzez automatyczną stację transferową Leica TS5015. System umożliwia oszczędność czasu oraz pracy pracowników laboratorium prowadząc automatyczne barwienie, przekazując wybarwione preparaty do automatycznego nakrywania i kończąc proces w stacji końcowej nakrywarki.

  • Operator uruchamia proces poprzez umieszczenie koszyczka z preparatami w stacji załadowczej barwiarki.
  • Pojemniki na preparaty są przenoszone ze stacji rozładunkowej do stacji transferowej za pomocą ramienia barwiarki.
  • Następnie pojemnik na preparaty jest przenoszony do nakrywarki, umieszczany w łaźni załadowczej i opracowywany.
  • Urządzenia mogą działać niezależnie, w przypadku awarii jednego z modułów praca drugiego pozostaje niezakłócona.

 

Wymiary:
Szerokość: 1650 mm
Głębokość: 670 mm
Wysokość: 980 mm
Waga: 148 kg