Leica ST5020-CV5030 Stainer Integrated Workstation

Leica ST5020-CV5030 Stainer Integrated Workstation

Zintegrowany system łączący barwiarkę Leica ST5020 z nakrywarką Leica CV5030 mechanicznie i elektronicznie poprzez automatyczną stację transferową Leica TS5025. System umożliwia oszczędność czasu oraz pracy pracowników laboratorium prowadząc automatyczne barwienie, przekazując wybarwione preparaty do automatycznego nakrywania i kończąc proces w stacji końcowej nakrywarki. Operator uruchamia proces poprzez umieszczenie koszyczów z preparatami w stacji załadowczej barwiarki.

  • Zintegrowane urządzenia komunikują się ze sobą poprzez przewód szeregowy.
  • Jeżeli urządzenie CV5030 nie jest gotowe jest to sygnalizowane na wyświetlaczu urządzenia ST5020.
  • Ze stacji zaprogramowanej w ostatniej kolejności w protokole barwienia pojemnik na preparaty jest wyjmowany przez ramię transportowe urządzenia ST5020 i przenoszony do stacji transferowej TS5025.
  • Ramię stacji transferowej przejmuje przenoszenie pojemników na preparaty do łaźni załadowczej automatycznego urządzenia zamykającego.
  • Po procesie nakładania szkiełek pusty pojemnik preparatów przenoszony jest z powrotem na rynnę rozładowczą stacji transferowej.
  • Urządzenia mogą działać niezależnie, w przypadku awarii jednego z modułów praca drugiego pozostaje niezakłócona.

 

Wymiary:
Szerokość: 1620 mm
Głębokość: 760 mm
Wysokość: 980 mm
Waga: 157 kg