Leica TCS SP8 X – White Light Laser

Leica TCS SP8 X – White Light Laser

Mikroskop Leica TCS SP8 X wyposażony w biały laser (White Light Laser) jest przełomowym produktem w ofercie mikroskopów konfokalnych. Biały laser umożliwia wybór dowolnej długości fali światła wzbudzającego z dokładnością do 1 nm w zakresie od 470 nm do 670 nm. System ten, jako jedyny, potrafi się w pełni dostosować do dokładnych parametrów wzbudzenia i emisji używanych barwników.

Jego zalety to:

  • Efektywna ekscytacja barwników fluorescencyjne poprzez dokładne dobranie linii światła wzbudzającego do maksimum widma absorpcji danego, dowolnego barwnika.
  • Dokładna ekscytacja barwników umożliwia selektywne wzbudzenie konkretnego fluorochromu w  preparacie wybarwionym większą liczbą barwników lub na preparacie, w którym widma absorpcji i emisji barwników są położone blisko siebie. Ten ostatni przypadek ma szczególne zastosowanie w technice pomiarowej FRET, coraz częściej używanej w badaniu interakcji biologicznych cząsteczek, białek itp.
  • Używając białego lasera mamy możliwość tworzenia widma absorpcji dla danego barwnika. Funkcja ta nie była możliwa w systemach z konwencjonalnymi laserami, a jest ona szczególnie pomocna przy pracy z nowymi znacznikami fluorescencyjnymi, bądź przy badaniu zjawisk związanych z autofluorescencją, która zwykle posiada skomplikowane widma zarówno wzbudzenia jak i emisji.

Możliwości lasera białego można w pełni wykorzystać dzięki kryształowi AOBS®, w który może być wyposażony mikroskop Leica TCS SP8. Kryształ ten pełni rolę dzielnika wiązki światłą wzbudzającego i emitowanego przez preparat. Jedynie bowiem system AOBS® używany w mikroskopach konfokalnych Leica umożliwia swobodny wybór dowolnej linii wzbudzenia jak i emisji. Dodatkowo pozwala on na jednoczesne używanie 8 osobnych linii wzbudzeń i emisji, z których w każdej selektywnie jest rozdzielana wiązka światła wzbudzającego od emitowanego przez preparat.

 

Do pobrania:

Leica TCS SP8 X – ulotka – j. polski (PDF 470.06 KB)