Mikroskop konfokalny Leica TCS SPE

Mikroskop konfokalny Leica TCS SPE

Mikroskop konfokalny Leica TCS SPE jest wszechstronnym systemem, który za przystępną cenę oferuje możliwość wizualizacji zarówno żywych, jak i utrwalonych preparatów. Mikroskop ten dostarcza wszystkich aplikacji niezbędnych do wykonywania popularnych technik konfokalnych (badanie kolokalizacji, FRET, FRAP) i oferuje doskonałą jakość obrazu.
Dzięki kompaktowym rozmiarom, mikroskop Leica TCS SPE zmieści się w każdym laboratorium, w typowych warunkach pokojowych. Leica TCS SPE to jedyny mikroskop konfokalny w swojej klasie, który zapewnia prawdziwą, płynną wizualizację spektralną fluorochromów (skan wzdłuż długości fali).

Cechy mikroskopu Leica TCS SPE:

  • Użyty detektor spektralny ma zakres spektralny 430 – 750 nm. Umożliwia wykonywanie skanu Lambda – wzdłuż długości fali, służącego do znalezienia spektrum emisji danych barwników/autofluorescencji. Dzięki tej funkcji można sprawdzić i wyeliminować wpływ autofluorescencji na obrazowanie (ewentualnie zobrazować światło pochodzące z autofluorescencji w osobnym skanie) – co jest szczególnie pomocne przy badaniu wszelkich skrawków tkanek roślinnych bądź zwierzęcych.
  • Dzięki zastosowaniu przysłon lustrzanych przed detektorem jest możliwa regulacja długości światła zbieranego przez detektor z dokładnością do 1 nm. Dzięki tej technice jest możliwe specyficzne zobrazowanie użytych barwień, nawet jeśli ich spektra emisji są blisko lub zachodzą na siebie (pomocna funkcja np. w technice FRET).Mając swobodę w wyborze zbieranego światła fluorescencji możemy wizualizować preparaty wybarwione kropkami kwantowymi (QDs), które w zależności od wielkości mogą mieć spektrum emisji w różnych zakresach widma.
  • Mikroskop Leica TCS SPE może być wyposażony w komorę środowiskową utrzymującą temperaturę od temp. pokojowej do max. wartości 60oC z dokładnością 0,1oC. Komora umożliwia również podłączenie i kontrolę stężenia gazów (CO2, O2).
  • Prostota i intuicyjność obsługi. Program LAS AF, używany do sterowania mikroskopem, w prosty i przyjazny sposób zapoznaje użytkownika z prawidłami sztuki obrazowania konfokalnego. Przywołanie odpowiednich ustawień i wykonanie serii zdjęć to tylko kwestia naciśnięcia kilku przycisków. Nawet przy zaawansowanych doświadczeniach z fluorescencją (jak FRET, FRAP czy FLIP) – wbudowane w programie dodatkowe aplikacje umożliwiają szybkie i dokładne wykonanie badań z użyciem systemu konfokalnego. Dodatkowo program LAS AF z odpowiednimi modyfikacjami jest stosowany do obsługi zarówno mikroskopów fluorescencyjnych jak i mikroskopów konfokalnych – ta jednolita struktura programu ułatwia naukę programu na poszczególnych mikroskopach firmy Leica-Microsystems.

Pliki do pobrania:

Leica TCS SPE – broszura – j. polski (PDF 1.54 MB)

Leica TCS SPE – dokumentacja techniczna – j. polski (PDF 1.05 MB)