Mikroskop Leica DMi8 S

Mikroskop Leica DMi8 S

NOWOŚĆ

ŻYCIE KRYJE PRZED NAMI WIELE TAJEMNIC – NOWY SYSTEM LEICA PRZYBLIŻY CIĘ DO ICH ROZWIĄZANIA !

Platforma Leica DMi8 S jest wielonarzędziowym „kombajnem” oferującym kompletne rozwiązania do przeprowadzania badań na żywo. W XXI wieku mikroskopia świetlna pozwala nie tylko obrazować morfologię badanych preparatów ale również badać procesy zachodzące w biologicznym materiale. Innowacyjny mikroskop Leica DMi8 S dostarcza niezbędnych rozwiązań do prowadzenia tego typu badań.
Mikroskop ten można wyposażyć w moduły dla:
– F-techniki – FRET, FRAP
– Fotoaktywacji i fotokonwersji
– TIRF (wielokanałowy!)
– optogenetyki
– laserowej ablacji
– wysokiej rozdzielczości (nanoskopia ~ 20 nm w płaszczyźnie XY)

Dodatkowo system jest wyposażony w moduły środowiskowe niezbędne dla utrzymania odpowiednich warunków obserwacji, jak również posiada zaawansowane oraz intuicyjne w obsłudze oprogramowanie do programowania eksperymentów. Jeszcze nigdy tak kompaktowy system nie umożliwiał badań na tak wielu płaszczyznach – otwiera to nowe możliwości w poznawaniu zasad rządzących żywym światem.

System Leica DMi8 S jest oparty na znanej i sprawdzonej platformie mikroskopowej Leica DMi8