PDL 828 „SEPIA II”

PDL 828 „SEPIA II”

Sterowany komputerowo wielokanałowy sterownik pulsów pikosekundowych lub pracy ciągłej
– System modułowy dla 8 głowic laserowych lub diod LED
– Regulowana częstotliwość powtarzania od 196 kHz do 80 MHz, lub praca ciągła
– Sterowanie komputerowe za pomocą złącza USB
– Różne tryby pracy: pulsowy, jednoczesny, opóźniony, sekwencyjny, pulsowo-sekwencyjny