System konfokalny Leica TCS SP8

System konfokalny Leica TCS SP8

Platforma konfokalna Leica TCS SP8 to sztandarowy system firmy Leica-Microsystems zaprojektowany do wykonywania wizualizacji i eksperymentów z optymalną wydajnością kwantową i dużą szybkością. Laserowo skanujące mikroskopy konfokalne (Leica TCS – True Confocal System) spełniają wszystkie postulaty sformułowane przez Marvina Minskiego (wynalazcy i konstruktora pierwszego mikroskopu konfokalnego) dla idealnego mikroskopu świetlnego.

 

 

Spośród najważniejszych cech tego mikroskopu należy wymienić:

 • Pełna elastyczność ustawień w zakresie wzbudzenia i emisji fluorochromów. Dzięki detektorom spektralnym zakres detekcji emitowanego światła można ustawiać z dokładnością do 1 nm. Podobnie przy wykorzystaniu białego lasera (WLL) do wzbudzenia fluorochromów można linię światła wzbudzenia dopasować z dokładnością do 1 nm. Jeśli dodamy do tego obecny w systemie kryształ AOBS zastępujący zwierciadło dichroiczne, który może rozdzielać do 8 osobnych linii wzbudzenia i emisji jednocześnie – mamy system gotowy na wizualizację każdego barwnika, który jest obecnie dostępny na rynku lub pojawi się w przyszłości, bez konieczności dokupowania dodatkowych filtrów czy laserów.
 • System bezfiltrowy – nie tylko pozwala na elastyczny dobór parametrów zbierania obrazu dokładnie do parametrów użytych barwników, ale również jest bardziej transparentny dla światła, przez co można wizualizować więcej fotonów pochodzących z próbki.
 • Detektory HyD™ najnowszej generacji detektory łączące ze sobą szybkość oraz szeroki zakres czułości fotopowielaczy z katodą GaAsP z wysoką trwałością oraz efektywnością kwantową fotodiod lawinowych (APD). Zapewniają jasny i wyraźny obraz nawet słabo wybarwionych preparatów przy niskim poziomie szumów.
 • Doskonała optyka CS2 – w skład jej wchodzą m.in. obiektywy z poprawioną korekcją koloru w całym polu widzenia umożliwiające perfekcyjną kolokalizację światła widzialnego i światła ultrafioletowego (do 405 nm).
 • Modułowość konstrukcji – mikroskop Leica TCS SP8 można wyposażyć w dowolne, dodatkowe akcesoria potrzebne do specyficznych badań prowadzonych w poszczególnych placówkach naukowych.
  • Super rozdzielczość obrazowania (moduł STED – obrazowanie z rozdzielczością poniżej 50 nm w osi XY)
  • Szybka akwizycja obrazu (skaner rezonansowy do 40 obrazów 512×512 na sekundę lub do 428 ramek 512×16 na sekundę)
  • Wizualizacja wielu specjalistycznych barwników (Biały laser – White Light Laser – 201 linii lasera od 470 do 670 nm)
  • Badania preparatów niewybarwionych (moduł CARS – wizualizacja bez barwników, na podstawie wykrywania wibracji wiązań poszczególnych składników biochemicznych preparatu)
  • Badanie grubych skrawków tkanek, badania zwierząt in vivo (wzbudzenie multifotonowe sięgające nawet powyżej 500 µm w głąb próbki)
  • Rejestracja pojedynczych molekuł w badaniach fizyko-chemicznych (SMD – Single Molecule Detection do badań FCS, FCCS czy FLIM)

Leica TCS SP8 jest doskonałą baz dla modułów do wykonywania powyższych badań i wielu, wielu innych. Dodatkowo mikroskop może być również wyposażony w komorę środowiskową utrzymującą temperaturę od temp. pokojowej do max. wartości 60oC z dokładnością 0,1oC. Komora umożliwia również podłączenie i kontrolę stężenia gazów (CO2, O2).

 • Prostota i intuicyjność obsługi. Program LAS AF, używany do sterowania mikroskopem, w prosty i przyjazny sposób zapoznaje użytkownika z prawidłami sztuki obrazowania konfokalnego. Przywołanie odpowiednich ustawień i wykonanie serii zdjęć to tylko kwestia naciśnięcia kilku ergonomicznie rozmieszczonych przycisków. Nawet przy zaawansowanych doświadczeniach z fluorescencją (jak FRET, FRAP czy FLIP) – wbudowane w programie dodatkowe aplikacje umożliwiają szybkie i dokładne wykonanie badań z użyciem systemu konfokalnego. Dodatkowo program LAS AF z odpowiednimi modyfikacjami jest stosowany do obsługi zarówno mikroskopów fluorescencyjnych, mikroskopów konfokalnych jak również mikroskopów konfokalnych z dodatkowymi modułami (np. STED 3X) – ta jednolita struktura programu ułatwia naukę programu na poszczególnych mikroskopach firmy Leica-Microsystems.

Pliki do pobrania:

Leica TCS SP8 – broszura – j. polski (PDF 3.31 MB)

Leica TCS SP8 – dokumentacja techniczna – j. polski (PDF 714.01 KB)