Żyletki mikrotomowe Leica High Profile Microtome Blade – Surgipath DB89 HS

Żyletki mikrotomowe Leica High Profile Microtome Blade – Surgipath DB89 HS

Powyższe ostrza służą przygotowywaniu grubszych skrawków. Poprawne przygotowanie materiału do badań gwarantuje ich wysoka jakość, wytrzymałość, ostre ostrze oraz możliwość stosowania w mikrotomie i kriostacie.

Nazwa produktu
Numer katalogowy
Wielkość opakowania
Leica Disposable Blade – High Profile DB80 HS
14035843490
50 ostrzy w opakowaniu
Leica Disposable Blade – High Profile DB80 HS
14035843491
500 ostrzy w opakowaniu (10×50)