Automatyczna Nakrywarka LEICA HistoCore SPECTRA CV

Automatyczna Nakrywarka LEICA HistoCore SPECTRA CV

 1. Najnowocześniejszy na rynku automat do zamykania preparatów tkanek, komórek lub rozmazów na szkiełkach mikroskopowych.
 2. Dwie linie zamykające pracujące niezależnie, możliwość ustawienia różnej ilości medium na każdej linii. Możliwość korzystania tylko z jednej linii nakrywającej.
 3. Czas nakrycia jednego koszyka (30 szkiełek) – 5 min.
 4. Urządzenie wyposażone w suszarkę do szkiełek. Czas suszenia szkiełek – 5 min, szkiełka w szufladzie wyładowczej są suche i gotowe do diagnostyki.
 5. Temperatura suszenia 40°C. Krok suszenia może zostać pominięty.
 6. Wydajność nakrywania – w odbiorem szkiełek wysuszonych – 360 szkiełek/godzinę. Możliwość uzyskania wydajności do 570 szkiełek na godzinę.
 7. Zmotoryzowane szuflady: załadowcza i wyładowcza, obsługiwane za pomocą przycisków.
 8. Szuflada załadowcza – pojemność 2 koszyki. Pojemność stacji 380ml, możliwość oznaczenia jaki odczynnik znajduje się w stacji (etykiety RTU).
 9. Szuflada wyładowcza – pojemność 9 koszyków, możliwość otworzenia szerszego do tzw. pozycji ratunkowej ułatwiającej dostęp do wnętrza urządzenia. Szuflada wyposażona w trzy wkładki odporne na działanie rozpuszczalników.
 10. Programowanie i obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego LCD.
 11. Trzy tryby dostępu: użytkownik, administrator (dostęp zabezpieczony hasłem) oraz serwis (dostęp zabezpieczony). Zmian w ustawieniach może dokonywać jedynie administrator.
 12. Menu w języku polskim.
 13. Dwa tryby alarmowe: uwaga i błąd z możliwością personalizacji dźwięku.
 14. Każdy trwający proces jest ilustrowany ikoną rączki z przypisanym programem, wyświetlane informacje: numer programu, aktualne położenie statywu w urządzeniu, postęp obróbki, szacowany pozostały czas, czas zakończenia procesu.
 15. Urządzenie wyświetla również ikony statywów znajdujących się w szufladzie załadowczej i wyładowczej.
 16. Pełna kontrola zużycia odczynników CMS, urządzenie na bieżąco nadzoruje zużycie medium i szkiełek nakrywkowych. Informacje wyświetlane na ekranie: pozostała ilość szkiełek, pozostała ilość medium , wskazanie zużycia w procentach.
 17. Stosowane szkiełka podstawowe: wszystkie dostępne w handlu szkiełka zgodne z normą ISO 8037-1. Firma Leica zaleca stosowanie zwalidowanych szkiełek Surgipath™. Wymiary szkiełek 76 x 26 mm.
 18. Możliwość nakrywania szkiełek oznaczonych etykietami, opisanych ręcznie i zadrukowanych. Możliwość dostosowania urządzenia do pracy ze szkiełkami Clipped Corner (ze ściętymi rogami) lub standardowymi.
 19. Stosowane szkiełka nakrywkowe: wyłącznie magazynki RTU z 300 szkiełkami nakrywkowymi Leica wyposażone w chip RFID do komunikacji z urządzeniem. Wymiary szkiełek 50 mm x 24 mm, grubość: Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             Produkowane zgodnie z normą ISO 8255-1.
 1. Stosowane medium: Wyłącznie butelki RTU z medium zamykającym X1 Leica wyposażone w chip RFID do komunikacji z urządzeniem.                                                                                        Pojemność butelki na medium wystarcza na zamknięcie co najmniej 1600 szkiełek.
 2. Urządzenie pozwala na precyzyjne dostosowanie objętości dozowanego medium zaklejającego.
 3. Port USB umożliwiający import i eksport danych z/do urządzenia.
 4. Układ wyposażony w system absorpcji oparów przy użyciu filtra węglowego z możliwością podłączenia do zewnętrznego wyciągu.
 5. Urządzenie wyposażone w baterię zapewniającą ciągłość pracy w przypadku krótkotrwałych przerw w zasilaniu (<3s), a także umożliwiającą bezpieczne zakończenie pracy wszystkich elementów ruchomych i zabezpieczenie koszyków w przypadku przerwania zasilania (kontrolowane wyłączanie urządzenia). Po wznowieniu zasilania wewnętrzna bateria zostaje naładowana (informacja o ładowaniu jest wyświetlana na ekranie).
 6. Koszyki na szkiełka o pojemności 30 szkiełek – kompatybilne z barwiarką Leica HistoCore SPECTRA ST.
 7. W przypadku jakichkolwiek awarii lub wykrytych nieprawidłowości urządzenie wyświetla informacje o błędach i usterkach oraz ostrzeżenia o możliwości wystąpienia usterek.
 8. W przypadku wykrycia uszkodzonego szkiełka nakrywkowego urządzenie odkłada szkiełko do specjalnie przeznaczonego do tego celu pojemnika i kontynuuje zaprogramowaną pracę bez przerywania procesu.
 9. Detekcja uszkodzonych szkiełek odbywa się na drodze testu mechanicznego, co minimalizuje awaryjność pracy układu poprzez wyeliminowanie złączy optyczno-elektronicznych.
 10. Urządzenie jest skonstruowane w sposób umożliwiający jego podłączenie do barwiarki Leica HistoCore SPECTRA ST,  przy czym integracja ta odbywa się zarówno na płaszczyźnie mechaniczno–sprzętowej jak i komunikacji elektronicznej.

 

WYMIARY URZĄDZENIA:

Szerokość : 690mm

Głębokość:  785mm

Wysokość:  1060mm

Waga:          115kg

Pliki do pobrania: