Kontakt 2020-04-03T09:25:26+02:00

NIP: 1231021965 | REGON: 015722782 | KRS: 0000211276

wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Spółki: 600 000 zł