Strona główna 2021-08-06T13:48:22+02:00
Więcej

Urządzenia Laboratoryjne Firmy KAWA.SKA

Innowacyjne technologie dla ośrodków badawczych i laboratoriów

KAWA.SKA jest polską firmą, która już od ponad 20 lat, reprezentuje czołowych dostawców systemów mikroskopowych i urządzeń laboratoryjnych oraz odczynników i produktów zużywalnych stosowanych do badań z zakresu biologii, biologii molekularnej, diagnostyki molekularnej, histopatologii i obrazowania, ochrony środowiska oraz badania żywności oferując swoim klientom nowoczesne urządzenia laboratoryjne i technologie diagnostyczne oraz badawcze.

Naszymi klientami, już od wielu lat, są uczelnie wyższe, uczelnie medyczne, instytuty należące do Polskiej Akademii Nauk, instytuty wydziałowe, szpitale, a także liczne laboratoria.

Znajdziecie Państwo u nas:

• Urządzenia laboratoryjne Agena Bioscience wykorzystujące technikę spektrometrii mass do profilowania mutacji somatycznych i genotypowania SNP
• Urządzenia laboratoryjne Apelex do elektroforezy kwasów nukleinowych oraz białek
• W pełni zautomatyzowane systemy Kurabo do izolacji kwasów nukleinowych oraz odczynniki do izolacji DNA i RNA
• Mikroskopy Leica Microsystems począwszy od modeli prostych, przez kamery cyfrowe po mikroskopy konfokalne oraz oprogramowanie
• Systemy do automatyzacji pracy laboratoriów histopatologicznych, patomorfologicznych i cytogenetycznych Leica Biosystems oraz
• Liczniki zdarzeń oraz spektrometry i mikroskopy fluorescencyjne PicoQuant do pomiaru czasu.
• Sprzęty stanowiące wyposażenie laboratoriów autopsyjnych i prosektoryjnych firmy AnatHomic Solutions

Jednak, przede wszystkim, jesteśmy pasjonatami zafascynowanymi najnowszymi zdobyczami nauki i możliwościami oferowanymi przez współczesne rozwiązania. I jak wszyscy pasjonaci, chcemy dzielić się naszą pasją i wiedzą z innymi: z naszymi klientami, doktorantami i naukowcami.

To jeden z powodów, dla którego stworzyliśmy własne Centrum Doradztwa Naukowo-Badawczego wyposażone w systemy mikroskopowe Leica Microsystems oraz linię technologiczną Leica Biosystems.

W Centrum można przygotować, pod czujnym okiem naszych specjalistów, własne preparaty i je zobrazować, zlecić wykonanie badań oraz skonsultować wyniki uzyskane w czasie badań.

Organizujemy w nim także szkolenia, seminaria i warsztaty prowadzone przez uznanych, międzynarodowych ekspertów, kształcimy studentów i stażystów, a także udostępniamy zaawansowane urządzenia laboratoryjne naukowcom. Dzięki temu mogą nie tylko sprawdzić przydatność oferowanych przez nas systemów laboratoryjnych do planowanych projektów badawczych i poznać ich możliwości, ale także przeprowadzać na nich badania.

Zapraszamy do świata niesamowitych technologii laboratoryjnych. Z prawdziwą przyjemnością zostaniemy Państwa doradcami i przewodnikami po najnowszych systemach laboratoryjnych i ich możliwościach.

Centrum Naukowo-Szkoleniowe

Więcej

Szkolenia

Więcej

Kadra

Więcej

Artykuły

Więcej