Automatyczny Aparat do Barwień Immunohistochemicznych Leica BOND III

Automatyczny Aparat do Barwień Immunohistochemicznych Leica BOND III

 1. W pełni automatyczny system barwienia IHC, CISH i FISH z preparatów parafinowych bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.
 2. Urządzenie wykonuje wszystkie etapy barwienia IHC oraz CISH od etapu odparafinowania do barwienia kontrastowego włącznie ( w przypadku barwienia FISH, kontrastowanie DAPI odbywa się poza pokładem urządzenia).
 3. Urządzenie pracujące w sposób ciągły pozwalający na dokładanie szkiełek podczas trwania barwienia (3 niezależne tacki na szkiełka), bez konieczności czekania na zakończenie trwających już barwień odbywających się na pozostałych tackach.
 4. Całkowita ładowność IHC/ISH – max. 30 szkiełek.
 5. 3 niezależne tacki po 10 szkiełek na każdej z możliwością uruchamiania różnych protokołów barwiących IHC/ISH w tym samym czasie.
 6. Pojemniki odczynnikowe z bardzo łatwym dostępem, umieszczone w podświetlonej szafie odczynnikowej pozbawionej drzwiczek.
 7. Butelki zaprojektowane i umieszczone tak, aby możliwe było uzupełnianie odczynników w czasie pracy urządzenia.
 8. System kolorystycznego ostrzegania o poziomie odczynników – butelki odczynnikowe podświetlane są światłem stałym biały, migającym białym lub migającym czerwonym w celu szybkiego ostrzeżenia Użytkownika o konieczności interwencji na pokładzie aparatu.
 9. Pojemność butelek na odczynniki 2L (ER1, ER2) oraz 5l (pozostałe odczynniki).
 10. System otwarty dla barwienia IHC oraz ISH – możliwość zastosowania przeciwciał pierwotnych, sond oraz odczynników różnych producentów.
 11. Możliwość uruchomienia różnych protokołów barwień w jednym czasie – IHC-HRP, IHC-AP, różne sposoby odkrywania epitopów oraz CISH i FISH.
 12. Ramię barwiące pracujące w płaszczyźnie XYZ obsługujące odczynniki w kontenerach (przeciwciała, sondy, zestawy detekcyjne i dodatkowe odczynniki)
 13. Trzy dodatkowe roboty pracujące w płaszczyźnie Y, obsługujące bufory umieszczone w szafie aparatu – przyśpieszające proces barwienia.
 14. Odczynniki ulegające rozkładowi (barwniki) mieszane na pokładzie aparatu tuż przed ich użyciem.
 15. Zautomatyzowany system barwienia podwójnego – z zastosowaniem dwóch różnych przeciwciał i dwóch różnych systemów wizualizacyjnych na tym samym preparacie.
 16. Ilość dozowanego przeciwciała bez podziału na strefy, pozwalająca na wykonanie reakcji IHC na całym szkiełku podstawowym – 150 ul.
 17. Bezksylenowe odparafinowanie na pokładzie aparatu.
 18. Możliwość zaprogramowania jedynie etapu odkrycia antygenów – pretreatment.
 19. Możliwość wykonania procedury z pominięciem każdego kroku detekcji – aby uruchomić program konieczne jest pozostawienie co najmniej jednego kroku  z zestawu detekcyjnego.
 20. Elastyczny i wydajny system pozwalający na wykonanie barwienia IHC dla wszystkich 30 szkiełek w 2,5 godziny.
 21. Wydajność systemu 90 szkiełek na dzień (praca w ciągu dnia), 120 szkiełek na dobę (z barwieniem nocnym).
 22. Możliwość załadunku całego aparatu preparatami barwionymi ISH oraz wykonanie dwóch cykli na dobę o ile długość hybrydyzacji nie przekracza 12h.
 23. Po integracji z systemem LIS urządzenie daje możliwość uruchamiania barwień pilnych, poza kolejnością.
 24. Możliwość tworzenia harmonogramu badań – opóźnienie startu oraz praca w nocy, możliwość zaplanowania godziny rozpoczęcia barwienia.
 25. Możliwość dokładania i usuwania kontenerów z pokładu urządzenia w czasie pracy – system wizualny na obudowie urządzenia informuje o dostępności danej stacji.
 26. Całkowita ilość stacji odczynnikowych 36
 27. Możliwość jednoczesnego wykorzystania do 29 przeciwciał w jednym cyklu barwiącym.
 28. System fizycznego pomiaru ilości przeciwciała w pojemniku każdorazowo podczas uruchamiania programu z użyciem danego przeciwciała.
 29. Kodowanie i identyfikacja odczynników oraz kontenerów za pomocą kodów kreskowych. Urządzenie skanuje samodzielnie wszystkie odczynniki załadowane na pokład.
 30. Możliwość skanowania preparatów zaprogramowanych do barwienia na pokładzie urządzenia i poza nim oraz skanowania preparatów po wybarwieniu celem weryfikacji informacji barwienia.
 31. Preparaty kodowane systemem cyfrowo-literowym drukowanym na etykietach. Możliwość uruchomiania protokołów barwiących na szkiełkach opisanych ręcznie – w  przypadku uszkodzenia drukarki. Aparat po załadowaniu preparatów skanuje kody oraz wykonuje zdjęcia etykiet.
 32. Urządzenie pracuje autonomicznie – nie ma konieczności podłączenia do wody bieżącej i kanalizacji.
 33. Aparat produkuje bardzo małą ilość odpadów – 45 ml/szkiełko.
 34. Segregacja odpadów: niezależne pojemniki na odpady neutralne (2 x 5 litrów) oraz niebezpieczne (5 litrów), wszystkie umieszczone na pokładzie urządzenia.
 35. Jednostka sterująca pozwalająca na podłączenie i zarządzanie do 5 urządzeń.
 36. Oprogramowanie pozwalające na kompleksową obsługę bazy danych wprowadzanych i barwionych szkiełek.
 37. Oprogramowanie umożliwiające integrację aparatu z systemem szpitalnym LIS.
 38. Wizualna identyfikacja stanu pracy urządzenia na obudowie – system diod led.
 39. Możliwość wykorzystywania rekomendowanych protokołów producenta jak również możliwość tworzenia i edycji własnych protokołów,
 40. Możliwość generowania raportów barwień dziennych, tygodniowych oraz  z wybranego okresu czasu.
 41. Możliwość odczytu i raportowania stanu zaawansowania procesu barwienia (fakt rozpoczęcia i zakończenia barwienia oraz przewidywany czas trwania procesu) do systemów zewnętrznych.
 42. Urządzenie wyposażone w mechaniczny system zamykania i zabezpieczania szkiełek w trakcie procesu barwienia (Leica Covertile Technology) eliminujący konieczność zabezpieczania szkiełek olejem mineralnym lub innymi mediami, pozwalający uzyskać znaczne oszczędności odczynników (brak konieczności dodatkowego płukania).
 43. Poziom emitowanego hałasu: <65dB.
 44. Zewnętrzne zabezpieczenie antyprzepięciowe (UPS) spełniające również funkcję systemu awaryjnego zasilania – pozwalające na podtrzymanie pracy urządzenia w przypadku zaniku zasilania do ok. 25 minut (w zależności od etapu barwienia). Moc 1200VA.
 45. System odczytu kodów kreskowych:
  1. 1D: Code 128, Code 39, Interleaved 2 or 5
  2. 2D: QR, Aztec, Data Matrix                                                                                                                                                                                                                                                                                Także wygenerowanych z oprogramowania zewnętrznego.
 46. Stacja robocza wyposażona w:
  1. Komputer, klawiatura, myszka i monitor
  2. Skaner kodów 2D
  3. Drukarka do etykiet z zapasem około 3000 etykiet
 47. Wyposażenie aparatu:
  1. 4 szuflady na szkiełka
  2. 4 szuflady na odczynniki w kontenerach
  3. 1 uchwyt do czyszczenia nakładek Covertile
  4. 1 stacja mieszania
  5. 160 sztuk nakładek na szkiełka Covertile

 

 

WYMIARY URZĄDZENIA:

Szerokość :                                         790mm

Głębokość:                                         806mm

Wysokość:                                         1378mm

Waga:                                                238 kg

 

Pliki do pobrania: Leica_BOND III- broszura-j.angielski

Kategoria: