Leica CARS

Leica CARS

Konwencjonalne mikroskopy konfokalne pozwalają tworzyć rekonstrukcje preparatów, jeśli wcześniej zostały one wybarwione specyficznymi sondami fluorescencyjnymi. Technologia CARS (Coherent anti-Stokes Raman Scattering) pozwala uwolnić się od obrazowania tylko wybarwionych fluorescencyjnie preparatów w mikroskopii konfokalnej. W mikroskopii CARS możemy obserwować w wysokim kontraście niewybarwione próbki, ponieważ obraz tu powstający pochodzi z sygnału generowanego przez wibracje molekuł znajdujących się w badanym preparacie. Poszczególne typy cząsteczek posiadają odmienną energię wibracji, która może być aktywowana za pomocą światła lasera o odpowiedniej długości fali. Dlatego też można zobrazować kilka różnych substancji znajdujących się w badanym preparacie w kilku osobnych kanałach (lub pokazać na jednym obrazie w różnych pseudo-kolorach). W celu wzbudzenia wibracji cząsteczek używa się linii światła z zakresu podczerwonego, które ze względu na niższą energię fotonów niemal nie powoduje wyświecania materiału czy przechodzenia do stanów tripletowych analizowanych molekuł. Ma to niebagatelny wpływ na ochronę badanego materiału.

Moduł CARS jest prosty w obsłudze i całkowicie zintegrowany z systemem konfokalnym. Dodatkowo moduł CARS może zostać dołączony do mikroskopu Leica TCS SP8 również w późniejszym czasie. Tak wyposażony system pozwala na:

  • Obrazowanie w wysokiej jakości zarówno znakowanych fluorescencyjnie cząstek przy użyciu konwencjonalnej mikroskopii konfokalnej, jak i niebarwionych struktur przy użyciu modułu CARS lub techniki SHG (Sekond Harmonic Generation).
  • Otrzymywanie obrazów w wysokiej rozdzielczości przestrzennej (pojedynczy obraz o rozmiarze do 64 mln. pikseli), jak i czasowej (do 40 klatek (512x512piks.) na sekundę).
  • Użycie wielu zaawansowanych aplikacji mikroskopii konfokalnej, intuicyjnie obsługiwanych, w jednym, w pełni zintegrowanym systemie.

 

Do pobrania:

Leica TCS CARS – ulotka – j. angielski (PDF 194.82 KB)

Leica TCS CARS – broszura – j. angielski (PDF 2.53 MB)

Leica TCS CARS Physical Background – j. angielski (PDF 2.91 MB)