Leica DIVE

Leica DIVE

Mikroskop wielofotonowy Leica DIVE

Spójrz głębiej w swoją próbkę z bezfiltrowymi, spektralnymi detektorami zewnętrznymi

Mikroskopy wielofotonowe (Multiphoton microscopy) dzięki użyciu światła wzbudzającego o długiej fali (2 lub 3 razy dłuższa niż przy wzbudzeniu jednofotonowym) umożliwiają badanie dużo grubszych preparatów niż konwencjonalne mikroskopy fluorescencyjne. Dodatkowo, przy ekscytacji wielofotonowej, wzbudzeniu ulegają tylko fluorochromy znajdujące się w ognisku soczewki obiektywu. Eliminuje to potrzebę używania przysłony konfokalnej w mikroskopach konfokalnych oraz pozwala na precyzyjne wzbudzenie i fotoaktywację próbki w miejscach o dokładnie wybranych współrzędnych x, y, z.

Mikroskop Leica DIVE korzysta z zaawansowanych laserów podczerwonych (firm Koherent i Spectra Physics) o długości fali do 1300 nm, w tym laserów femtosekundowych i z systemem OPO (Optical Parametric Oscillator) umożliwiającym jednoczesne wzbudzenie dwóch fluorochromów. Wszystkie lasery IR jak i system OPO są w pełni zintegrowane z mikroskopem Leica TCS SP8 oraz z jego oprogramowaniem, co ułatwia prowadzenie badań.

 • Optyka VISIR o wysokiej transparentności dla światła o długości fali od 400 do 1300 nm! Do 20% większa głębokość penetracji od konkurencyjnych systemów wielofotonowych.
 • Spektralne, bezfiltrowe detektory zewnętrznie 4Tune: PMT lub ultraczułe hybrydowe. Brak potrzeby zmiany kostek filtrowych – ustawiane długości fali światła z dokładnością do 1 nm! Akwizycja do 4 zewnętrznych, spektralnych detektorów jednocześnie i do 5 wewnętrzych, spektralnych detektorów jednocześnie.
 • System modułowy – możliwość połączenia modułów na 1 systemie:
  • Standardowych jednofotonowych konfokalnych
  • Wysokiej rozdzielczości – Lightning do 120 nm i STED do 50 nm
  • Wysokiej prędkości – Tandem scanner do 40 zdjęć 512×512 na sekundę
  • Moduł FALCON do pomiaru czasu życia fluorescencji
  • Zaawansowany moduł do F-technik: fotoaktywacja, FRAP, FLIP, FRET
  • System przystosowany do badań elektrofizjologicznych
 • Dostępny na statywach mikroskopowych: prostych, odwróconych oraz statywach DM8 do obserwacji większych próbek (np. całych zwierząt).
 • Wszystkie elementy i moduły (włącznie z laserami MP) obsługiwane przez jedno intuicyjne oprogramowanie Leica LAS X.

Broszura w  formacie PDF:

Leica SP8 DIVE_en