Leica FALCON

Leica FALCON

Mikroskop do pomiarów czasu życia fluorescencji Leica FALCON

Badaj nie tylko morfologię próbki ale i procesy w niej zachodzące

Nowy moduł Leica FALCON (FAst Lifetime CONtrast) to przyszłość obrazowania funkcjonalnego – pozwala na jednoczesne obrazowanie zarówno dokładnej struktury preparatu (badając intensywność fluorescencji), jak również badanie fizjologii komórek (poprzez rejestrację czasu życia fluorescencji – FLIM).

 

Leica FALCON to pierwsze w historii zintegrowane rozwiązanie do obrazowania świetlnego Fluorescence Lifetime Imaging (FLIM), które zapewnia najlepsze wyniki co najmniej 10 razy szybciej niż w przypadku konkurencyjnych systemów konfokalnych.

 

Dzięki modułowi FALCON można:

  • Śledzić szybkie interakcje molekularne za pomocą metody FLIM-FRET (Förster Resonance Energy Transfer)
  • Używać biosensorów do wykrywania zmian w metabolizmie komórki i jej mikrośrodowisku
  • Stosować kontrast FLIM do oddzielenia wielu fluoroforów o podobnym widmie spektralnym
  • Pozyskiwać dane dotyczące czasu życia fluorescencji próbki w sposób intuicyjny, już po krótkim szkoleniu z obsługi modułu.

Broszura w formacie PDF:

SP8 Falcon-Brochure_en