Leica HistoCore Pearl

Leica HistoCore Pearl

 1. Automatyczny, ciśnieniowo-próżniowy procesor tkankowy pracujący na odczynnikach standardowych.
 2. System całkowicie zamknięty uniemożliwiający wydobywanie się szkodliwych oparów na zewnątrz.
 3. Niebezpieczne opary odczynników są w sposób ciągły odprowadzane z retorty urządzenia i filtrowane, nawet po otwarciu retorty, np. w celu włożenia kaset lub koszyczków. Urządzenie wykorzystuje filtr z węglem aktywowanym. Ponadto zaleca się, aby urządzenie było podłączone do zewnętrznej pompy próżniowej za pośrednictwem oddzielnego portu z tyłu.
 4. Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy LCD.
 5. Wielojęzyczny (w tym możliwość wyboru języka polskiego) interfejs użytkownika i wyświetlacz graficzny programu (panel informacyjny) służą do objaśniania wszystkich kroków menu.
 6. Obsługa przy użyciu spersonalizowanych lub preinstalowanych, zwalidowanych programów do obróbki tkanek. Dostępne są 3 preinstalowane, nieedytowalne programy, w tym 1 program czyszczenia, 1 program Na noc i 1 program Biopsja.
 7. 10 programów przetwarzania dowolnie konfigurowalnych i obejmujących maks. 14 kroków (temperatura; czas; odczynnik; ciśnienie/próżnia).
 8. Czas jednego kroku w programie od 0 do 99h i 59 min.
 9. Czas opóźnienia do 7 dni.
 10. Retorta może pomieścić maks. 200 standardowych kaset, możliwość pracy z jednym (100 kasetek) czy dwoma koszyczkami (200 kasetek).
 11. Zakres temperatury odczynników w retorcie: od 35°C – 60°C, lub temperatura pokojowa w zależności od odczynnika.
 12. Ilość butelek na odczynniki: 11 w szafce odczynników, pojemność 3,5L każda.
 13. 1 butelka na kondensat.
 14. 2 butelki na odczynniki do czyszczenia.
 15. Użytkownik może używać funkcji sprawdzania butelek, by sprawdzić status butelek z odczynnikami.
 16. System zarządzania odczynnikami (SZO) umożliwia użytkownikom monitorowanie wykorzystania odczynników na liczbę kaset, cyklów i dni.
 17. Liczba kaset, liczba cykli przetwarzania, liczba dni od ostatniej wymiany odczynników i odczynniki do wymiany są wyświetlane zgodnie z ustawieniami spersonalizowanymi SZO.
 18. System szybkiego startu umożliwia natychmiastowe uruchomienie każdego programu, w oknie ulubionych programów (maks. 5 programów).
 19. Liczba łaźni parafinowych – 3.
 20. Pojemność łaźni – 3,5L każda.
 21. Możliwość stosowania parafiny o temp. topnienia 50°C – 64°C, czas topienia ok. 12h.
 22. Zakres nastawiania temperatury łaźni od 50°C – 70°C.
 23. Łaźnie można w łatwy sposób wyjmować do wyczyszczenia.
 24. Taca na parafinę służąca do zbierania kapiącej parafiny.
 25. Użytkownik może przesyłać wszystkie programy i logi przez port USB (dwa porty USB 2.0, 5 V DC).
 26. Dostęp do urządzenia może być ograniczony za pomocą wielopoziomowego systemu zabezpieczeń z hasłem.
 27. W przypadku awarii zasilania włączany jest system alarmowy. Po przywróceniu zasilania, urządzenie HistoCore PEARL dostarczy informacji o działaniach naprawczych.
 28. W przypadku błędu natychmiast włączy się alarm. System najpierw spróbuje powrócić do pracy; jeśli się to nie uda, a na panelu w ciągu 15 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie napełni retortę bezpiecznym odczynnikiem, aby zapewnić bezpieczeństwo preparatów.
 29. Trzy tryby alarmu: Alarm urządzenia, alarm lokalny i alarm zdalny, pozwalają na powiadomienie użytkownika w odpowiednim momencie.
 30. Poziom hałasu <70dB.
 31. Certyfikat CE IVD.

WYMIARY URZĄDZENIA:

Szerokość : 600mm
Głębokość: 710mm
Wysokość: 1320mm
Waga: 140 kg
Pliki do pobrania: