Leica HISTOCORE PEGASUS PLUS – Dwuretortowy procesor próżniowy (pojemność maksymalna 400 kasetek)

Leica HISTOCORE PEGASUS PLUS – Dwuretortowy procesor próżniowy (pojemność maksymalna 400 kasetek)

 

 1. Wolnostojący, dwuretortowy procesor ciśnieniowo-próżniowy.
 2. Pojemność butelek odczynnikowych pozwala na pracę obydwu retort niezależnie, w tym samym czasie.
 3. System całkowicie zamknięty uniemożliwiający wydobywanie się szkodliwych oparów na zewnątrz.
 4. Dwie retorty mieszące maksymalnie po 200 kasetek – całkowita maksymalna pojemność procesora 400 kasetek.
 5. Możliwość napełniania retort do poziomu dwóch  koszyków. Znaczniki na butelkach i komorach parafinowych umożliwiają uzupełnienie odczynników do wybranego poziomu napełniania retort.
 6. Czujniki poziomu płynu w każdej retorcie, czujnik wskazujący przekroczenie poziomu maksimum  w retorcie).
 7. Mieszanie płynów (odczynników i parafiny) w retorcie odbywa się za pomocą mieszadła magnetycznego. Prędkość mieszania może być inna dla każdego kroku w procesie. Mieszadło łatwe do wyjęcia i wyczyszczenia.
 8. Dwie pokrywy retorty są podgrzewane w czasie pracy protokołów,  minimalizuje wdychanie niebezpiecznych  oparów przez użytkowników, gdy pokrywy retorty są otwarte po zatrzymaniu, przerwaniu lub zakończeniu protokołu.
 9. Opatentowany system przepływu płynów w retortach ActivFlo współpracujący z kasetkami Leica ActivFlo.
 10. Koszyki na kasetki z wykonane z nierdzewnej stali, obsługują większość popularnych typów kasetek. Koszyka należy używać podczas przetwarzania, nie należy wkładać próbek bezpośrednio do retorty. Sprężyna kosza służy do dokładnego wyrównywania kasetek w koszu. Dzięki sprężynie, do kosza można włożyć do 72 kasetek. Bez sprężyny kasety mogą być upakowane ciaśniej, tak że w koszu zmieści się maksymalnie 100 kasetek.
 11. Łaźnia parafinowa zlokalizowana w tylnej, górnej części urządzenia składa się z 4 komór oraz dwóch pokryw dostępu.
 12. Każda komora łaźni pracuje niezależnie i umożliwia wypełnienie retorty.
 13. Parafina nie przemieszcza się pomiędzy komorami, są one jednak połączone przepływem powietrza co zapewnia takie samo ciśnienie w każdej komorze.
 14. Podświetlona światłem LED szafa odczynników zawiera 17 butelek odczynnikowych i jedną butelkę z kondensatem o pojemności 5L, co umożliwia prowadzenie niezależnie dwóch procesów w obydwu retortach oraz zapewnia obecność dostępnych odczynników czyszczących w tym czasie.
 15. Butelki odczynnikowe są półprzeźroczyste, co ułatwia wzrokową kontrolę poziomu płynów, posiadają znaczniki: poziom minimum i maksimum napełnienia.
 16. Napełnianie i opróżnianie butelek odczynnikowych oraz łaźni parafinowej zdalne poprzez węże.
 17. Jedna butelka na kondensat w dolnej części szafy odczynnikowej – musi być opróżniana raz na tydzień.
 18. Dwa niezależne wbudowane czujniki gęstości – spełniają funkcję zabezpieczającą przed uruchomieniem procesu ze złymi odczynnikami na pokładzie – czujniki mierzą gęstość ładowanego odczynnika, jeżeli nie zgadza się z wartością zaprogramowaną dla danego odczynnika nie jest możliwe uruchomienie procesu.
 19. Obsługa i programowanie odbywa się poprzez komputer pokładowy z ruchomym ekranem dotykowym,  wysokość ekranu można  dostosować do wzrostu użytkowników.
 20. Przechwytywanie i rejestrowanie ważnych danych dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia. Zintegrowana
  technologia iScan śledzi identyfikator koszyka, identyfikator użytkownika oraz informacje o odczynnikach.
  Skaner optyczny rejestruje identyfikator kasetki, ilość i kolor, umożliwiając śledzenie każdej próbki w procesie
  przetwarzania tkanek.
 21. Dwadzieścia dowolnie konfigurowalnych protokołów. 4 predefiniowane protokoły. Wstępnie zdefiniowane protokoły oparte na ksylenie składają się z maksymalnie 10 odczynników i 3 etapów obróbkiparafiny. Wstępniezdefiniowane protokoły wolne od ksylenu składają się z maksymalnie 8 odczynników i 3 etapów obróbki parafiny.

 

Broszura – HistoCore PEGASUS Plus – EN