Leica LAS EZ

Leica LAS EZ

Oprogramowanie Leica LAS EZ służy do akwizycji, obróbki i archiwizacji zdjęć wykonanych przy użyciu mikroskopów stereoskopowych Leica EZ4 HD, jak również kamer cyfrowych Leica EC3, Leica ICC50 HD, Leica IC80 HD. Jest ono spójną, łatwą w użyciu platformą wykorzystywaną w edukacji, przemyśle i aplikacjach w naukach przyrodniczych. Leica LAS EZ w sposób intuicyjny zapoznaje użytkownika z ustawieniami kamery, pozwala na redukcję szumów, likwidację cieni na obrazie dla uzyskania wysokiej jakości zdjęć. Dodatkowo program umożliwia wykonywanie pomiarów morfometrycznych (zarówno na wykonanych wcześniej zdjęciach, jak również na obrazie przechwytywanym „na żywo”) oraz pozwala na dodawanie do obrazów mikroskopowych opisów i notatek.

Więcej informacji na temat oprogramowania na stronie producenta oprogramowania.