Makroskop Leica MacroFluo

Makroskop Leica MacroFluo

Makroskop fluorescencyjny oparty na optyce Leica Z6 APO 6:1 lub Leica Z16 APO 16:1 umożliwia połączenie dużego pola widzenia i dużej odległości roboczej. Pojedyncza oś optyczna dostarcza obrazy 2D bez błędu paralaksy. Koaksjalny oświetlacz fluorescencyjny daje wysokiej jakości, jasną i homogenną iluminację fluorescencyjną nawet przy małych powiększeniach. Jest to doskonałe rozwiązanie dla analizy ekspresji genów u Xenopus lub Danioi badań gleby oraz komórek roślinnych.

Podstawowe dane techniczne:

  • parametry układu optycznego jak w makroskopach Leica Z6 APO lub Leica Leica Z16 APO,
  • iluminator fluorescencyjny,
  • oświetlacz fluorescencyjny koaksjalny Leica L4/23,
  • 5 pozycyjna karuzela filtrowa,
  • systemy filtrowe: filtr wzbudzenia, lustro dichroiczne, filtr emisyjny montowane w jednym bloku, technologia „zero pixel shift”,
  • centrowalna przesłona polowa i aperturowa
  • źródła światła: lampa z palnikiem halogenowym o mocy 100W, lampa z palnikiem halidkowym o mocy 120W z regulacją intensywności oświetlenia, łączona z iluminatorem za pomocą światłowodu modułowe oświetlenie oparte na diodach LED, dostępne długości fali: 365 nm, 450 nm, 530 nm, 590 nm.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie producenta.