System nadzoru obiegu próbki LEICA CEREBRO

System nadzoru obiegu próbki LEICA CEREBRO

System śledzenia próbek CEREBRO śledzi próbki pacjentów w laboratorium histopatologicznym od momentu ich otrzymania w laboratorium do momentu ich rozpoznania przez patologa i końcowego zarchiwizowania. Zapewnia istotne korzyści dla każdego laboratorium histopatologicznego:

 • Ograniczenie liczby błędów — System CEREBRO znacznie ogranicza ryzyko błędnego etykietowania elementów przypadku przeznaczonych do śledzenia. Użytkownicy mogą być pewni, że wszystkie próbki tkanek w laboratorium należą do pacjentów zidentyfikowanych na etykietach.
 • Śledzenie elementów — System CEREBRO śledzi materiały, kasety, probówki i szkiełka w laboratorium, monitorując i audytując ich zmieniające się stany i właściwości podczas gdy tkanka jest preparowana, przetwarzana, zatapiana, cięta na skrawki, barwiona, wysyłana do diagnozy i archiwizowana. Otwierając poszczególne przypadki na stacjach roboczych, można łatwo sprawdzić, na jakich etapach pracy w laboratorium są elementy przypadku.
 • Integracja z istniejącymi systemami — System CEREBRO wymienia informacje o przypadku i elementach przypadku z większością laboratoryjnych systemów informatycznych (LIS). Można skonfigurować etykiety szkiełek pod kątem ich odczytywania w zaawansowanych systemach do barwienia BOND i innym sprzęcie firm innych niż Leica Biosystems, a także automatycznie wysyłać szczegóły szkiełek do systemu BOND i innego sprzętu firm innych niż Leica Biosystems, aby można było wybarwiać szkiełka bez ponownego wprowadzania danych. Integracja eliminuje konieczność czasochłonnej podwójnej obsługi i ponownego etykietowania.
 • Łatwe w użyciu zarządzanie materiałami/próbkami — Oprogramowanie CEREBRO idealnie się dopasowuje do przepływu pracy na każdej stacji roboczej, w której jest używane. Zeskanowanie elementu powoduje jego otwarcie w oprogramowaniu, w którym łatwo rozpoznawalne ikony i intuicyjne ekrany umożliwiają szybkie i wydajne wykonywanie zadań.

 

System CEREBRO, pełniący w laboratorium rolę podstawowego systemu do zarządzania, może na wiele lat zapewnić wydajne i wolne od błędów przetwarzanie w ramach badań histopatologicznych.

CEREBRO to sieć przyjaznych dla laboratorium, wyposażonych w ekran dotykowy stacji roboczych rozmieszczonych  w laboratorium histopatologicznym:

 • wprowadzania
 • preparowania
 • przetwarzania
 • zatapiania
 • cięcia na skrawki
 • barwienia
 • przekazywania

Można korzystać z wielu stacji roboczych tego samego typu, np. kilku stacji roboczych cięcia na skrawki.

Centralny komputer pełniący rolę serwera, który przechowuje wszystkie informacje dotyczące wszystkich przypadków w systemie, łączy się ze stacjami roboczymi. Różne aplikacje są uruchamiane na różnych typach stacji roboczych. Na przykład funkcje związane z preparowaniem są inne niż funkcje związane z wprowadzaniem. Drukarki, również będące w sieci, drukują etykiety, kasety i szkiełka, a wszystkie stacje robocze mają skanery kodów kreskowych umożliwiające odczytywanie tych elementów. Na jednej stacji roboczej wprowadzania lub przekazywania jest uruchomiona aplikacja administrowania systemem CEREBRO.

W oprogramowaniu system

 • przechowuje podstawowe informacje o każdym przypadku (zazwyczaj otrzymane z systemu)
 • oraz tworzy wirtualne kopie wszystkich elementów przypadku do śledzenia w laboratorium. System monitoruje powiązania między tymi elementami i może wyświetlić alert dla użytkownika, na przykład jeśli kaseta nie należy do ostatnio zeskanowanego materiału (co pozwoli na uniknięcie poważnego błędu w przypadku załadowania kasety z tkanką z niewłaściwego materiału).
 • System generuje identyfikatory dla utworzonych w nim elementów lub przyjmuje identyfikatory tych elementów z systemu,
 • a następnie drukuje etykiety kodów kreskowych dla ich fizycznych odpowiedników. Dzięki temu może rozpoznawać elementy, które są skanowane na różnych stacjach roboczych, przez które przechodzą. Aktualizuje stany elementów, tak aby użytkownik mógł  w dowolnym momencie sprawdzić, ile elementów — i jakich typów — należy do każdego przypadku i gdzie się one znajdują w laboratorium.

.                                                                                                                                                                               

System CEREBRO w laboratorium:

 • Centralny komputer pełniący rolę serwera, który przechowuje wszystkie informacje dotyczące wszystkich przypadków w systemie, łączy się ze stacjami roboczymi.
 • Różne aplikacje są uruchamiane na różnych typach stacji roboczych. Na przykład funkcje związane z preparowaniem są inne niż funkcje związane z wprowadzaniem.
 • Drukarki, również będące w sieci, drukują etykiety, kasety i szkiełka, a wszystkie stacje robocze mają skanery kodów kreskowych umożliwiające odczytywanie tych elementów.
 • Na jednej stacji roboczej wprowadzania lub przekazywania jest uruchomiona aplikacja administrowania systemem CEREBRO.
 • W oprogramowaniu system CEREBRO przechowuje podstawowe informacje o każdym przypadku (zazwyczaj otrzymane z systemu) oraz tworzy wirtualne kopie wszystkich elementów przypadku do śledzenia w laboratorium.
 • System monitoruje powiązania między tymi elementami i może wyświetlić alert dla użytkownika, na przykład jeśli kaseta nie należy do ostatnio zeskanowanego materiału (co pozwoli na uniknięcie poważnego błędu w przypadku załadowania kasety z tkanką z niewłaściwego materiału).
 • System generuje identyfikatory dla utworzonych w nim elementów lub przyjmuje identyfikatory tych elementów z systemu LIS, a następnie drukuje etykiety kodów kreskowych dla ich fizycznych odpowiedników. Dzięki temu może rozpoznawać elementy, które są skanowane na różnych stacjach roboczych, przez które przechodzą.
 • Aktualizuje stany elementów, tak aby użytkownik mógł w dowolnym momencie sprawdzić, ile elementów — i jakich typów — należy do każdego przypadku i gdzie się one znajdują w laboratorium.

 

Pliki do pobrania :  Leica_CEREBRO_broszura_j.angielski.pdf