Aparatura Naukowa

Oferujemy urządzenia do laboratoriów zajmującym się genetyką, genomiką, proteomiką czy spektroskopią czasowo-rozdzielczą, w tym system MassARRAY® do gentypowania i analizy mutacji somatycznych.
więcej>>

Mikroskopia i Obrazowanie

Leica M205C/A to mikroskopy stereoskopowe oparte na nowatorskiej technologii Fusion Optics, zapewniającej obserwacje w największej rozdzielczości i jednocześnie maksymalnej głębi ostrości... więcej>>

Produkty Histopatologiczne

SCN400 to wysokowydajne urządzenie służące do skanowania preparatów biologicznych umieszczonych na szkiełkach mikroskopowych: w 3 dostępnych formatach...
więcej >>

Mikroskopia konfokalna

Leica TCS STED to jedyny dostępny system konfokalny, który umożiwia obrazowanie z rozdzielczością znacząco wiekszą niż konwencjonalne systemy konfokalne.