INSTALACJA MIKROSKOPU KONFOKALNEGO W KRAKOWIE

Instalacja mikroskopu konfokalnego STELLARIS 8

Blue Medical Center Corporate Advertisement Flyer 8 INSTALACJA MIKROSKOPU KONFOKALNEGO W KRAKOWIE INSTALACJA MIKROSKOPU KONFOKALNEGO W KRAKOWIEJest nam niezmiernie miło poinformować, że w 1-szej połowie października 2021, zakończyliśmy instalację naszego najnowszego mikroskopu konfokalnego Leica STELLARIS 8 z modułem DLS. System został zainstalowany na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Jest to pierwszy mikroskop konfokalny zintegrowany z modułem Light Sheet do szybkiego obrazowania dużych próbek jak np.: skrawki mózgu, hodowle organotypowe, czy też embriony zwierząt hodowlanych. Technologia Light Sheet pozwala na specyficzne oświetlanie preparatów „arkuszem światła”, który wzbudza fluorescencję jedynie w płaszczyźnie fokalnej obiektywu. Światło fluorescencji jest z kolei rejestrowane za pomocą czułej kamery monochromatycznej, ustawionej prostopadle do kierunku wzbudzenia. W ten sposób można w sposób szybki tworzyć szczegółowe, trójwymiarowe rekonstrukcje dużych próbek badanych pod mikroskopem!
Dodatkowo połączenie systemu Light Sheet z mikroskopem konfokalnym z białym laserem oraz możliwością odczytu czasu życia fluorescencji fluorochromów, umożliwia całościowe, holistyczne podejście w badaniach procesów biologicznych, zachodzących zarówno na poziomie pojedynczej komórki, jak i w całym organizmie. Instalacja została zakończona z naszej strony szkoleniem dla personelu laboratorium. Dziękujemy za współpracę i zaufanie.

„Zakup został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.2 – Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego na rzecz rozwoju Polski”.

 

 

 

2022-01-25T15:27:02+01:00 14,10,2021|AKTUALNOŚCI|0 Comments