Nowoczesne techniki mikroskopowe i informatyczne w badaniach biologicznych

Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez firmę KAWA.SKA. W ramach zajęć kursanci będą mogli popracować na różnego rodzaju mikroskopach świetlnych i stereoskopowych oraz na mikroskopie konfokalnym. Zajęcia odbywają się przy użyciu sprzętów marki Leica, których dystrybutorem jest firma KAWA.SKA. Program zajęć obejmuje m.in. obserwacje preparatów biologicznych w mikroskopii świetlnej, cyfrowe obrazowanie mikroskopowe – obróbkę i analizę obrazu, techniki mikromanipulacji wykorzystywane w mikroskopii stereoskopowej, mikroskopię fluorescencyjną oraz mikroskopię konfokalną. Zajęcia dedykowane są kadrze naukowej oraz studentom wyższych lat studiów.

Prowadzący:

 dr Jarosław Korczyński

 mgr Przemysław Kawczyński

Termin:

 • 11 – 12 GRUDNIA 2017

Ilość osób: Min. 6 – maks. 10. Trwają zapisy. Warunkiem rozpoczęcia warsztatów jest uzbieranie grupy 6 chętnych osób. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: edukacja@kawaska.pl Do 30 listopada przyjmujemy zapisy na zajęcia w grudniu 2017.

Cena: 850zł brutto od osoby

Lokalizacja: Centrum Doradztwa Naukowo-Badawczego KAWA.SKA ul. Techniczna 3, Piaseczno.

Organizator w cenie kursu zapewnia: sprzęt najwyższej jakości, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć oraz wykwalifikowaną kadrę.

Certyfikat: kurs zakończony jest wydaniem certyfikatu o odbytym szkoleniu.

Program:

Dzień 1

09:00 – Powitanie Uczestników kursu. Zapoznanie z siedzibą firmy, przedstawienie programu kursu.

09:15 – 10:30 Wykład „Wprowadzenie do mikroskopii”, J. Korczyński

 • Budowa i zasada działania mikroskopu świetlnego
 • Rodzaje, zasada działania i wykorzystanie kontrastów w mikroskopii świetlnej

10:30 – 11:30 Ćwiczenia praktyczne „Mikroskopia świetlna – podstawy”, J. Korczyński

 • Przygotowanie mikroskopów do pracy
 • Zasady czyszczenia optyki mikroskopowej
 • Ustawianie oświetlenia Kohlera
 • Obserwacje próbek biologicznych w poszczególnych kontrastach mikroskopowych

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 13:00 Wykład „Zastosowanie fluorescencji w badaniach biologicznych”, J. Korczyński

 • Zjawisko fluorescencji – fizyczne podstawy
 • Budowa i zasada działania mikroskopu fluorescencyjnego oraz mikroskopu konfokalnego
 • Zaawansowane aplikacje biologiczne w mikroskopii fluorescencyjnej
 • Inne zastosowania znaczników fluorescencyjnych (m.in. hybrydyzacja in situ, znakowanie białek na membranie w metodzie Western blot).

13:00 – 15:00 Ćwiczenia praktyczne „ Mikroskopia fluorescencyjna”, J. Korczyński

 • Obsługa mikroskopów fluorescencyjnych
 • Zasady cyfrowego obrazowania próbek biologicznych w mikroskopie (intensywność światła, czas naświetlania, czułość kamery)
 • Obsługa oprogramowania do akwizycji obrazu
 • Analiza preparatów barwionych metodami immunocytochemicznymi
 • Obrazowanie przyżyciowe preparatów – filmy i serie czasowe poklatkowe

15:00 Zakończenie dnia zajęć.

Dzień 2

09:00 – 10:00 Wykład „Droga do nanoskopii – mikroskopia konfokalna”, J. Korczyński

 • Budowa i działanie mikroskopu konfokalnego
 • Detekcja spektralna w mikroskopii konfokalnej
 • Mikroskopia super-rozdzielcza
 • Techniki badań stosowane w mikroskopii konfokalnej.

10:00 – 11:30 Ćwiczenia praktyczne „Techniki obrazowania w zaawansowanej mikroskopii konfokalnej”, J. Korczyński

 • Obsługa mikroskopu konfokalnego – obserwacja struktur komórkowych i ponad      komórkowych
 • Akwizycja trójwymiarowych serii XYZ na mikroskopie konfokalnym
 • Analiza spektralna próbek w mikroskopie konfokalnym

11:30 – 13:00 Ćwiczenia praktyczne „Analiza obrazu mikroskopowego”, P. Kawczyński

 • Obróbka obrazów mikroskopowych
 • Ręczne i automatyczne pomiary na obrazach mikroskopowych. Zliczanie komórek oraz znaczników fluorescencyjnych w jądrze komórkowym (w hybrydyzacji in situ).

13:00 – 13:30 Przerwa

13:30 – 14:00 Wykład “Mikroskopy stereoskopowe – historia, budowa I zastosowanie”, J. Korczyński

14:00 – 15:00 Ćwiczenia praktyczne „Mikroskopia stereoskopowa”, J. Korczyński

 • Zapoznanie się z rodzajami mikroskopów stereoskopowych
 • Obsługa mikroskopów stereoskopowych
 • Obserwacje i wykonywanie zdjęć na mikroskopach stereoskopowych
 • Możliwość pracy na wybranym systemie mikroskopowym z własnymi preparatami

15:00 Zakończenie dnia zajęć. Wręczenie Certyfikatów uczestnictwa w Kursie.

2020-02-20T13:06:48+01:00 20,02,2020|AKTUALNE KURSY|0 Comments