Pierwsza instalacja systemu Leica THUNDER Imager Model Organism

Pod koniec kwietnia 2020, miała miejsce pierwsza instalacja naszego najnowszego systemu Leica THUNDER Imager Model Organism, wykorzystującego stereomikroskop Leica M205 FA i pozwalającego na szybkie i łatwe badanie 3D całych organów.

Nasz nanowszy system stanął w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

System Leica THUNDER Imager Model Organism umożliwia łatwe obrazowanie preparatów biologicznych w trójwymiarze i pozwala uzyskać wyraźny obraz szczegółów wewnątrz nienaruszonej próbki, w czasie rzeczywistym. Ostre obrazowanie próbek 3D jest teraz tak proste, jak praca z ulubionym mikroskopem fluorescencyjnym z kamerą.

Więcej o systemie TU: https://kawaska.pl/produkt/leica-thunder-imager-system/

By | 2020-05-28T16:45:35+02:00 28,05,2020|AKTUALNOŚCI|0 Comments