Leica LAS X

Leica LAS X

Oprogramowanie Leica Application Suite X (LAS X) jest uniwersalną platformą dedykowana do zaawansowanych prac z zakresu fluorescencji z wykorzystaniem klasycznych mikroskopów świetlnych jak również mikroskopów konfokalnych. Przejrzysty i intuicyjny układ panelu sterującego jest dużym ułatwieniem dla operatora podczas rejestracji długoczasowych eksperymentów z zakresu biologii komórki jak również do analizy poszczególnych molekuł podczas zaawansowanych eksperymentów dedykowanych biologii molekularnej. Oprogramowanie LAS X umożliwia rejestrację fluorescencji wielokanałowej, Z-stack, dekonwolucję (2D i 3D), skan mozaikowy, pomiary kolokalizacji jak również rekonstrukcje 3D. Oprogramowanie może być wyposażone również w moduły do automatycznych pomiarów 2D i 3D oraz (co jest bardzo istotne w długoczasowych eksperymentach) możliwość sterowania funkcjami inkubatorów z poziomu oprogramowania. Bardzo intuicyjny i inteligentny interfejs do minimum ogranicza czas potrzebny do ustawienia swojego eksperymentu pomiarowego.

Ogromną zaletą LAS X jest wykorzystanie tej samej platformy oprogramowania zarówno w klasycznej mikroskopii jak również w mikroskopii konfokalnej co skraca proces nauki obsługi programu przy korzystaniu z różnych systemów mikroskopowych firmy Leica-Microsystems.

Program LAS jest dostępny również w darmowej wersji LAS Lite, która może zostać pobrana ze strony producenta i zainstalowana na prywatnym komputerze użytkownika.

Aplikacja Lite pozwala na przeglądanie i eksport zdjęć wykonanych na mikroskopach Leica z programem LAS X. Ponadto umożliwia prostą obróbkę graficzną zdjęć (histogram, jasność, kontrast, korekcja gamma) oraz analizę danych (pomiary morfometryczne, pomiary intensywności barwienia, arytmetyka obrazów).

Leica LAS X – broszura – j. polski (PDF 374.49 KB)

Więcej informacji na temat oprogramowania na stronie producenta.