Warsztaty dla patomorfologów cz. 1: Techniki mikroskopowe i informatyczne w badaniu próbek biologicznych

Warsztaty dla patomorfologów cz. 2: Nowoczesne techniki w preparatyce histologicznej – objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów pod przewodnictwem Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pani Profesor Anny Nasierowskiej-Guttmejer

PROWADZĄCY: dr Grzegorz Gacek, dr Jarosław Korczyński, mgr Cezary Kozłowski
MIEJSCE: Centrum Doradztwa Naukowo Badawczego, Piaseczno, ul Techniczna 5
TERMIN: 20-21 maja 2016
CZAS ZAJĘĆ: Wykłady – 4,5 godz.; Ćwiczenia – 5,5 godz.

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:

Zapoznanie się z najnowszymi technikami preparatyki histologicznej. Przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej zastosowania metod znakowania immunohistochemicznego materiału. Przedstawienie podstawowych metod analizy danych z mikroskopu świetlnego.

METODY DYDAKTYCZNE:

Wykłady: prezentacje multimedialne, dyskusja

Ćwiczenia: pokazy, praca w laboratorium (barwienia preparatów, obserwacje mikroskopowe), ćwiczenia przy komputerze, zadania problemowe, konsultacje.

UCZESTNICY WARSZTATÓW:

Lekarze rezydenci i specjaliści, technicy w pracowniach diagnostycznych i histopatologicznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik:

– zna współczesne techniki i urządzenia służące do preparatyki histologicznej

– posiada niezbędną wiedzę o metodach znakowania immunohistochemicznego

– potrafi analizować wyniki pomiarów mikroskopowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ:

PIĄTEK

Godz. 16:00 – 17:00 WYKŁAD „Od próbki do preparatu – urządzenia w linii technologicznej do przygotowywania preparatów” (mgr C. Kozłowski)

 • Histopatologia wczoraj i dziś – historyczne aspekty badania materiału biologicznego
 • Dostępne narzędzia w linii technologicznej –

– Procesory tkankowe

– Mikrotomy, kriostaty, wibratomy

– Barwiarki i nakrywarki

 • Omówienie wyposażenia współczesnej pracowni histologicznej
 • Parametry istotne podczas wyboru urządzeń do przygotowywania, cięcia i barwienia materiału tkankowego

Godz. 18:00 – 19:00 WYKŁAD „101 kroków do udoskonalenia technik histologicznych” (dr G. Gacek)

 • Charakterystyka powszechnie stosowanych technik histologicznych z wyszczególnieniem krytycznych momentów
 • BHP pracy z technikami histologicznymi

SOBOTA

Godz. 9:00 – 10:30 WYKŁAD „Systemy do znakowania immunohistochemicznego materiału” (dr G. Gacek)

 • Nowoczesne techniki immunohistochemiczne
 • Charakterystyka wykonywanej procedury
 • Opis i rola poszczególnych etapów

Godz. 10:30 – 11:30 ĆWICZENIA „Znakowanie immunohistochemiczne tkanek” (dr G. Gacek; dr J. Korczyński)

 • Barwienie utrwalonych tkanek z użyciem przeciwciał (anty-HER) i systemu detekcji

Godz. 12:30 – 13:30 ĆWICZENIA „Znakowanie immunohistochemiczne tkanek – c.d.” (dr G. Gacek; dr J. Korczyński)

Godz. 13:30 – 14:30 ĆWICZENIA „Techniki obserwacji mikroskopowych wybarwionych preparatów” (dr G. Gacek; dr J. Korczyński)

 • Obrazowanie wykonanych preparatów na mikroskopach świetlnych (obserwacja i wykonywanie zdjęć)
 • Prawidłowy dobór mikroskopów oraz poprawne ich ustawienie
 • Ergonomia i BHP pracy przy mikroskopie

Godz. 14:30 – 15:30 ĆWICZENIA „Analiza danych z mikroskopu świetlnego” (dr J. Korczyński)

 • Pokaz oprogramowania do analizy morfometrycznej obrazów z mikroskopu
 • Automatyczna analiza obrazu mikroskopowego – programowanie algorytmu pomiarów krok po kroku
 • Nanoszenie opisów na obraz i archiwizacja danych

Godz. 15:30 – 16:00 TEST WIEDZY – pisemne kolokwium zaliczeniowe. Podsumowanie kursu.

MIEJSCE: Centrum Doradztwa Naukowo-Badawczego KAWA.SKA ul. Techniczna 5, Piaseczno

CENA: pojedyncze zajęcia – 250 zł; cykl 3 zajęć – 600zł

ZAPISY I PYTANIA PROSIMY WYSYŁAĆ NA: edukacja@kawaska.pl lub magdalena.rodak@kawaska.pl

2020-02-20T13:05:37+01:00 20,02,2020|AKTUALNE KURSY|0 Comments