Warsztaty dla patomorfologów cz. 3: Nowoczesne techniki w preparatyce histologicznej – kierunki rozwoju histopatologii

Warsztaty dla patomorfologów cz. 3: Nowoczesne techniki w preparatyce histologicznej – kierunki rozwoju histopatologii – objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów pod przewodnictwem Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pani Profesor Anny Nasierowskiej-Guttmejer

PROWADZĄCY:
dr Grzegorz Gacek, dr Jarosław Korczyński,
dr Piotr Grochowski, mgr Przemysław Kawczyński
MIEJSCE: Centrum Doradztwa Naukowo Badawczego, Piaseczno, ul Techniczna 5
TERMIN: 17-18 czerwca 2016
CZAS ZAJĘĆ: Wykłady – 3,5 godz.; Ćwiczenia – 6,5 godz.

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:

Zapoznanie się ze współczesnymi trendami rozwoju histopatologii (telepatologia, automatyzacja analiz, analizy genetyczne). Przekazanie wiedzy dotyczącej zastosowania metod znakowania immunofluorescencyjnego materiału. Rozwijanie umiejętności pracy z mikroskopami fluorescencyjnymi i poznawanie najnowszych technik mikroskopowych (w tym mikroskopii konfokalnej).

METODY DYDAKTYCZNE:

Wykłady: prezentacje multimedialne, dyskusja

Ćwiczenia: pokazy, praca w laboratorium (znakowanie materiału biologicznego, obserwacje mikroskopowe), ćwiczenia przy komputerze (wizualizacja 3D), zadania problemowe, konsultacje.

UCZESTNICY WARSZTATÓW:

Lekarze rezydenci i specjaliści, technicy w pracowniach diagnostycznych i histopatologicznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik:

– zna współczesne trendy rozwoju w histopatologii

– posiada podstawową wiedzę o metodach znakowania immunofluorescencyjnego

– potrafi analizować wyniki pomiarów mikroskopowych i wykonywać wizualizację 3D preparatów na specjalistycznym oprogramowaniu

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ:

PIĄTEK – Cykl wykładów: Przyszłość histopatologii

 • Omówienie kierunku rozwoju w histopatologii
 • Skanery do wizualizacji i analizy znakowanych preparatów
 • Automatyzacja procesu zbierania obrazu oraz analiza na odległość

Godz. 17:00 – 18:00 WYKŁAD „Mikrodysekcja – obrazowanie i manipulacja” (dr G. Gacek)

 • Co to jest mikrodysekcja i dlaczego ją stosujemy?
 • Podstawowe techniki manipulacji preparatem histologicznym – mikrodysekcja laserowa
 • Urządzenia do mikrodysekcji laserowej – budowa i działanie

Godz. 18:00 – 19:00 WYKŁAD „Barwienia to nie wszystko – analiza molekularna materiału” (dr P. Grochowski)

 • Możliwości analizy, które daje nam homogenny materiał
 • Schemat analizy molekularnej – na co zwrócić uwagę planując doświadczenie
 • Ilościowa analiza ekspresji genów
 • Wykrywanie zmian w materiale genetycznym – technika Hybrydyzacji In Situ

SOBOTA

Godz. 9:00 – 9:30 WYKŁAD „Wykorzystanie technik znakowania fluorescencyjnego w badaniu materiału biologicznego” (dr J. Korczyński)

 • Rodzaje barwników      fluorescencyjnych
 • Zastosowanie barwników fluorescencyjnych
 • Opisanie etapów wykonywanej procedury

Godz. 9:30 – 11:30 ĆWICZENIA „Znakowanie preparatów biologicznym barwnikiem fluorescencyjnym” (dr J. Korczyński, dr G. Gacek)

 • Podstawy znakowania fluorescencyjnego – znakowanie cytoszkieletu i jąder komórkowych w hodowli komórek nowotworowych.
 • Obrazowanie wykonanego preparatu za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego

Godz. 11:30 – 12:00 Dyskusje przy kawie (przerwa)

Godz. 12:00 – 13:30 ĆWICZENIA „Obrazowanie 3D z użyciem mikroskopu konfokalnego” (dr J. Korczyński, mgr P. Kawczyński)

 • Pokaz praktyczny działania mikroskopu konfokalnego:
  • Dobór właściwego wzbudzenia i detekcji w laserowo skanującym mikroskopie konfokalnym
  • Optymalne ustawienia mikroskopu konfokalnego dla preparatów biologicznych
  • Wykonanie serii zdjęć XYZ (dla rekonstrukcji 3D) wykonanych podczas ćwiczeń preparatów

Godz. 13:30 – 14:00 Dyskusje przy kawie (przerwa)

Godz. 14:00 – 15:30 ĆWICZENIA „Analiza obrazu z mikroskopu fluorescencyjnego i wizualizacja 3D” (mgr P. Kawczyński, dr J. Korczyński)

 • Pokaz oprogramowania do trójwymiarowej analizy obrazu
 • Wizualizacja 3D wykonanych na laserowo skanującym mikroskopie konfokalnym serii zdjęć
 • Tworzenie animacji wykonanych rekonstrukcji obrazu
 • Podsumowanie zajęć: pytania otwarte uczestników warsztatów dotyczących metod przygotowywania preparatów i ich obrazowania

Godz. 15:30 – 16:00 TEST WIEDZY – pisemne kolokwium zaliczeniowe. Podsumowanie kursu.

MIEJSCE: Centrum Doradztwa Naukowo-Badawczego KAWA.SKA ul. Techniczna 5, Piaseczno

CENA: pojedyncze zajęcia – 250 zł; cykl 3 zajęć – 600zł

ZAPISY I PYTANIA PROSIMY WYSYŁAĆ NA: edukacja@kawaska.pl lub magdalena.rodak@kawaska.pl

2020-02-20T13:02:00+01:00 20,02,2020|AKTUALNE KURSY|0 Comments