Osoby kontaktowe 2024-02-28T15:55:33+01:00

Osoby kontaktowe

ZARZĄD

SERWIS

DZIAŁ HANDLOWY

MIKROSKOPIA I OBRAZOWANIE

HISTOPATOLOGIA, IMMUNOHISTOCHEMIA, MATERIAŁY ZUŻYWALNE

WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW AUTOPSYJNYCH I PROSEKTORYJNYCH

GENETYKA

BIOFIZYKA

DZIAŁ EDUKACJI

DZIAŁ ADMINISTRACJI