}
Osoby kontaktowe 2023-02-16T13:00:18+01:00

Osoby kontaktowe

ZARZĄD

DZIAŁ HANDLOWY

MIKROSKOPIA I OBRAZOWANIE

HISTOPATOLOGIA, IMMUNOHISTOCHEMIA, MATERIAŁY ZUŻYWALNE

WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW AUTOPSYJNYCH I PROSEKTORYJNYCH

GENETYKA

BIOFIZYKA

DZIAŁ EDUKACJI

SERWIS

DZIAŁ ADMINISTRACJI