Leica ST5020-CV5030 Zintegrowane centrum barwiąco-nakrywające

Leica ST5020-CV5030 Zintegrowane centrum barwiąco-nakrywające

  1. Zintegrowany system łączący barwiarkę Leica ST5020 z nakrywarką Leica CV5030 mechanicznie i elektronicznie poprzez automatyczną stację transferową Leica TS5025
  2. System umożliwia oszczędność czasu oraz pracy pracowników laboratorium prowadząc automatyczne barwienie, przekazując wybarwione preparaty do automatycznego nakrywania i kończąc proces w stacji końcowej nakrywarki.
  3. Operator uruchamia proces poprzez umieszczenie koszyczków z preparatami w stacji załadowczej barwiarki.
  4. Zintegrowane urządzenia komunikują się ze sobą poprzez przewód szeregowy.
  5. Jeżeli urządzenie CV5030 nie jest gotowe jest to sygnalizowane na wyświetlaczu urządzenia ST5020.
  6. Ze stacji zaprogramowanej w ostatniej kolejności w protokole barwienia pojemnik na preparaty jest wyjmowany przez ramię transportowe urządzenia ST5020 i przenoszony do stacji transferowej TS5025.
  7. Ramię stacji transferowej przejmuje przenoszenie pojemników na preparaty do łaźni załadowczej automatycznego urządzenia zamykającego.
  8. Po procesie nakładania szkiełek pusty pojemnik preparatów przenoszony jest z powrotem na rynnę rozładowczą stacji transferowej.
  9. Urządzenia mogą działać niezależnie, w przypadku awarii jednego z modułów praca drugiego pozostaje niezakłócona.

WYMIARY URZĄDZENIA:

Szerokość : 1620 mm
Głębokość: 760 mm
Wysokość: 980 mm
Waga: 157 kg